Päättyneet hankkeet

Liikkuva kulttuuritalo

Liikkuva kulttuuritalo -kokeilun tavoitteena oli erityisesti pyrkiä tavoittamaan kaupunkilaisia, joiden mahdollisuudet osallistua kaupungin keskustassa tapahtuvaan toimintaan ovat rajallisia. Tekemällä kirjastoautosta liikkuvan kulttuuritalon luotiin mahdollisuuksia keskusta taajaman ulkopuolella asuville kokea, tehdä ja harrastaa taidetta ja kulttuuria arjen ympäristöissä.

Kokeiluhankkeessa taitelijat vierailivat Orimattilan eri kouluissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa sekä palveluasumisen yksiköissä. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Orimattilan nuorisopalveluiden kanssa, minkä lisäksi taidetyöpajoja toteutettiin myös
asukasaktiivien kanssa yhteistyössä kuten esimerkiksi Virenojan kyläpäivillä ja Luhtikylän Nuorelassa.

Toisena keskeisenä tavoitteena oli se, että hanke toimisi kokeiluna siitä, miten asukasosallisuutta ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia Orimattilan kulttuuritarjontaan ja laajemmin koko kaupungin palvelutarjontaan voitaisiin käytännössä juurruttaa osaksi kaupungin omien toimialojen toimintaa. Koronapandemian takia kokeiluhankkeessa keskityttiin erityisesti testaamaan ja kehittämään sähköisiä osallistumiskanavia ja viestintää.

Lisäksi hanke pyrki tekemään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia näkyväksi ja edistämään kulttuurihyvinvointityötä Orimattilassa. Hankkeen ja sen ohjausryhmän työn pohjalta Orimattilaan luotiin (linkki) kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma vuosiksi 2023–2028, joka hyväksyttiin Sivistysvaliokunnassa vuonna 2022.

Hankkeen erityisinä kohderyhminä olivat lapset ja nuoret sekä yli 65-vuotiaat orimattilalaiset. Toteutettu taideohjelma oli osallistujille ilmaista ja tekijöinä oli laaja-alainen joukko eri kulttuurialojen ammattilaisia sirkustaiteilijasta muusikoihin ja pelisuunnittelijoihin.

Linkki Orimattilan Liikkuva kulttuuritalo – loppuraportti

© Orimattila 2024 creative-crue logo