Kaupungin hallinto ja päätöksenteko

Kaupungin johto jakautuu poliittiseen johtamiseen sekä ammattijohtamiseen. Kaupungin ylin johto koostuu valtuustosta ja valtuuston nimeämästä kunnanhallituksesta sekä ammattijohtajana toimivasta kunnanjohtajasta.

Kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto, joka valitaan kuntavaaleilla joka 4. vuosi, vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää kaupungin päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä toimikunnille ja viranhaltijoille.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii ensisijaisesti hallintojohtaja.

Hallintosääntö

Orimattilan kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä, sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosääntö

Konsernihallinto

Konsernihallinnon palvelualueisiin kuuluvat päätöksenteko- ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, työllisyys- ja elinvoimapalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä maaseututoimi.

Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupunkikonsernin johtamisen lisäksi konsernipalveluissa viestinnästä ja elinkeinopalveluiden sekä hankehallinnan johtamisesta.

Hallintojohtaja vastaa koko toimialan johtamisen lisäksi ateria- ja puhtauspalveluista, maaseututoimesta, hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, työllisyyspalveluista, tietohallinnon järjestämisestä sekä edustaa kaupunkia konserniohjeessa määritellyissä yhtiöissä.

Talousjohtaja vastaa taloushallinnosta, rahoituksesta, hankinnan koordinoinnista.

Hallintojohtajan päätöksellä, talousjohtaja vastaa kaupungin tietohallinnosta 22.4.2024 alkaen. (Viranhaltijapäätös § 19/2024)

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo