TE-palvelut 1.1.2025 alkaen

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3. 2023.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Kunnat vastaavat tulevien työllisyysalueiden valmistelusta.

Valmistelua ohjaava tavoite on hallittu siirtymä, mikä tarkoittaa, että kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut ovat toimintavalmiina, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille 1.1. 2025

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen siirtyy 1.1.2025 alkaen Orimattilan osalta Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuulle. Työllisyysalueita on koko Suomessa yhteensä 45 (kuva alla).

(kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö)

Päijät-Hämeen työllisyysalueen muodostavat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuukuntana toimii Hollola. Työllisyysalue on jaettu kolmeen pienempään alueeseen:

Heinola – Sysmä – Hartola
Orimattila – Kärkölä – Iitti
Hollola – Asikkala – Padasjoki

Työllisyysalueen työntekijän vakituinen toimipiste on joko Heinolassa, Orimattilassa tai Hollolassa. Oman alueen muissa kunnissa käydään tarpeen mukaan.

(kuva: Päijät-Hämeen työllisyysalue)

Työvoimaviranomaisen (työllisyysalueen) tehtävänä on järjestää julkisina työvoimapalveluina muun muassa:

  • työnvälityspalveluja
  • tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja
  • valmennusta
  • työvoimakoulutusta
  • muutosturvakoulutusta

Muutostyö on kesken. Tällä hetkellä on pohdinnassa kuntien omien työllisyyspalveluiden rooli suhteessa työllisyysalueen rooliin. Nykyisen yhteistyösopimuksen mukaan Päijät-Hämeen työllisyysalue toimii työvoimaviranomaisena, jonka vastuulla ovat lakisääteiset työvoimapalvelut.

Valmistelutyössä rakennetaan työllisyysalueen ja kuntien yhteistyömallia, jossa kunta voi omalta osaltaan paikallisena toimijana vaikuttaa työnhakijan työllistymiseen ja elinvoiman lisäämiseen omassa kunnassaan.

Työllisyysalueen toimintaa valmistellaan eri kokonaisuuksien työryhmissä. Valmistelua johtaa ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat työllisyysalueen jäsenkuntien kuntajohtajat.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo