Opetuspalveluiden tiedot löydät toistaiseksi peda.net-sivustolta.

Opiskeluhuoltotyön tavoitteet
Opiskeluhuoltotyön tavoitteena Orimattilassa on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, siirtää painopistettä nykyistä enemmän yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön, siirtää painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön sekä vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmallisuutta ja toteuttamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Lukuvuoden alkaessa jokaisessa koulussa laaditaan koulukohtainen opiskeluhuoltohuoltosuunnitelma osana lukuvuosisuunnitelmaa.

© Orimattila 2024 creative-crue logo