Aluekumppanuuspöydät

Orimattilassa toimii neljä aluekumppanuuspöytää ja niihin nimetään 6-10 jäsentä kahden vuoden toimikaudeksi. Aluekumppanuuspöydän jäseneksi voivat hakeutua kaikki kyseisellä alueella asuvat yli 13-vuotiaat henkilöt sekä eri sidosryhmät. Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista ja niillä ei ole päätösvaltaa.

Valtuutetut eivät voi olla aluekumppanuuspöytien jäseniä.

Aluekumppanuuspöydän kokoonpanon hyväksyy kaupunginhallitus. Nykyiset aluekumppanuuspöydät on nimetty toimikaudeksi 1.8.2022-31.7.2024

Aluekumppanuuspöytien tehtävinä on:

  • Antaa lausuntonsa tai kannanottonsa eri toimialojen tekemistä aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja kaava-asioista sekä kaupunkistrategiasta.
  • Tehdä ehdotuksia kaupunginhallitukselle ja valiokunnille toimialueensa palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi
  • Edistää alueensa viihtyisyyttä ja kehittämistä, sekä vaalia alueen ja kaupungin historiaa ja perinnettä, järjestämällä paikallisia asukastilaisuuksia, kuulemistilaisuuksia ja foorumeita toimialueillaan
  • Toimia yhteistyössä kaupunkiorganisaation ja eri sidostyhmien kanssa.
  • Tiedottaa toiminnastaan
  • Aluekumppanuuspöydillä on mahdollisuus kutsua viranhaltijoita sekä muita asiantuntijoita kuultavakseen.

Aluekumppanuuspöytien toimintaa koordinoi hyvinvointijohtaja.

Keskustan aluekumppanuuspöytä

Alue:
Koivula-Myllylä, Keskusta, Tönnö, Tietävälä-Pakaa

Puheenjohtaja:
Raimo Ruokonen
040 751 7530
raimotruokonen(at)gmail.com

Terja Heikkilä

Kai Koskinen

Pirkko Heinonen

Mari Söderberg

Virpi Oravainen

Ari Rapo

Pohjoinen aluekumppanuuspöytä

Alue:
Pennala-Virenoja-Heinämaa

Puheenjohtaja
Harri Kettunen
040 555 1923
harri.kettunen(at)helsinki.fi

Janne Komulainen

Pinja Hämäläinen

Silja Pennanen

Markus Lammensalo

Suvi Liiri-Hämäläinen

Itäinen aluekumppanuuspöytä

Alue:
Artjärvi, Kuivanto, Niinikoski

Puheenjohtaja
Petra Virpiaho,
040 143 7102,
petranpuhelin07(at)gmail.com

Elina Lehdeskoski

Päivi Koskimaa

Marko Taavila

Ilkka Niemelä

Anne Nieminen-Lehto

Karita Alén

Seppo Stark

Anja Lassila

Läntinen aluekumppanuuspöytä

Alue:
Luhtikylä-Viljaniemi, Karkkula, Mallusjoki

Puheenjohtaja
Sini Saares,
040 717 9477,
sini.saares(at)gmail.com

Anni Kivinen

Helena Kainulainen

Heikki Peura

Jenni Päivähonka

Katriina Lähteenmäki

Suvi Järvinen

Mallusjoen nuorisoseuran edustaja:
Hanna Laine
Heidi Heikkilä

© Orimattila 2024 creative-crue logo