Vieraslajit
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemille sekä luonnon monimuotoisuudelle. Niillä voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen ar­voon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä.

Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäi­siä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Yleisimpiä ja tunnetuimpia vieraslajeja ovat mm. jättiputki, komealupiini, jättibalsami ja espanjansiruetana.

 

Laki edellyttää torjuntaa
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) tuli voimaan 1.1.2016. Lain tarkoituksena on haitallisten lajien tuonnin ja leviämisen estäminen. Laissa säädetään myös toimenpiteistä vieraslajeista aiheutuvien vahingollisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi. Tällä hetkellä torjuntavelvoite koskee kasveista vain kaukasianjättiputkea.

ELY-keskus valvoo vieraslajisäädösten noudattamista.

Jättiputken torjunta Orimattilassa
Orimattilalaisilta pyydettiin jättiputkihavaintoja kesällä 2016. Tietojen pohjalta aloitettiin torjuntatyö kaupungin omistamilla alueilla. Torjuntaa tehdään niittämällä, kaivamalla, peittämällä sekä myrkyttämällä kasvustoja.

Yksityisille maanomistajille kaupunki antaa ohjeita jättiputken ja muiden vieraslajien torjuntaan.

Ilmoita vieraslajihavainnoista
Vieraslajihavaintoja kerätään valtakunnalliseen vieraslajiporttaaliin.

Voit ilmoittaa havainnoistasi myös kaupungin sähköiseen palautepalveluun.

© Orimattila 2024 creative-crue logo