Maakuntakaava

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa näkyy mm. suuret taajamat, pääväylät ja lentokentät. Maakuntakaavan laatii Päijät-Hämeen liitto ja kaavasta päättää maakuntavaltuusto. Kaudella 2021-2025 valtuustossa on 36 jäsentä, joista neljä on Orimattilan kaupunginvaltuutettuja.

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi 28.1.2021 kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan.  Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kierrätyspuiston sijaintipaikka Hollolan Kehätien alueelle.

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa ovat laatineet kaupunkiseutusuunnitelman. Tarkkuustasoltaan kaupunkiseutusuunnitelma on strategisen yleiskaavan ja maakuntakaavan väliltä. Kaupunkiseutusuunnitelma ei ole lainvoimainen kaava, mutta se toimii pohjana kuntien yleiskaavojen laadinnalle ja maakuntakaavan päivittämiselle.

Parhaillaan on laadittavana uusi maakuntakaava. Luonnos tulee nähtäville 2025 ja tavoitteena on saada maakuntakaava valmiiksi 2026.

Lisätietoa maakuntakaavasta ja kaupunkiseutusuunnitelmasta Päijät-Hämeen liiton sivuilla.

© Orimattila 2024 creative-crue logo