Maastoliikennelupa

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Orimattilassa luvan myöntää ympäristönsuojelusihteeri.

Yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Vapaamuotoinen lupahakemus, jonka liitteenä on sijaintikartta, alueen omistajien kirjallinen lupa, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja miten alue siivotaan tapahtuman jälkeen, toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon. Maastoliikenneluvan käsittely on maksullista.

© Orimattila 2024 creative-crue logo