Kansalaistoiminnan kevytraha

Kansalaistoiminnan kevytraha on kertaluonteisen tai lyhytkestoisen toiminnan tukemiseen
tarkoitettu avustus. Niiden hakeminen, myöntäminen ja raportointi tapahtuu muita avustuksia kevyemmällä menettelyllä, mikä mahdollistaa hakemusten nopeamman käsittelyn ja suoraviivaisemman päätöksenteon. Kevytrahaa voivat hakea myös muut kuin rekisteröityneet yhdistykset. Avustuksia ei voida myöntää yrityksille.

Hakemuslomake löytyy tämän sivun palkista.

Kevytrahaan kuuluvat:
• Hyvinvoinnin kevytraha
• Toiminnan kevytraha
• Järjestön kevyt starttiraha

Hyvinvoinnin kevytraha
Hyvinvoinnin kevytraha myönnetään sellaisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin, toimintaan tai
rakennelmiin, jotka edistävät orimattilalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät osallisuutta.
Hyvinvoinnin kevytraha on lähellä osallistuvan budjetoinnin mallia, jossa kaupunkilaiset otetaan mukaan tekemään esityksiä, päättämään taloudellisten resurssien käytöstä ja toteuttamaan asioita. Hyvinvointirahalla toteutettavien toimintojen täytyy olla avoimia ja maksuttomia kaikille orimattilalaisille. Rahaa myönnetään vaihtuvien teemojen mukaisiin toimintoihin. Vuosittaisista teemoista ja painopisteistä päättää hyvinvointivaliokunta. Vuoden 2024 osalta teema on kulttuurihyvinvoinnin edistäminen.
Avustushakemukset käsitellään hyvinvointitoimialan johtoryhmässä, joka pyytää tarvittaessa asiantuntijatukea muilta toimialoilta. Avustuspäätöksen tekee hyvinvointijohtaja. Hyvinvointitoimialan johtoryhmä seuraa hankkeiden toteuttamista ja raportointia, ja laatii raporteista yhteenvedon hyvinvointivaliokunnalle.

Toiminnan kevytraha
Toiminnan kevytraha on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen tapahtuman,
toiminnan tai tapahtumasarjan mahdollistamiseen. Toiminnan on tärkeää olla kaikille
saavutettavissa olevaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille avointa. (Avoin yleinen
ilmoittautuminen toimintaan.) Toiminnan pitää linkittyä orimattilalaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen ja sen pitää kohdistua orimattilalaisiin tai tapahtua Orimattilassa. Toiminnan kevytraha voidaan myöntää kuluvana vuotena tapahtuvaan toimintaan ja sen käytöstä on raportoitava vuoden loppuun mennessä.
Toiminnan kevytraha voidaan myöntää esimerkiksi uudenlaisen toiminnan kokeilemiseen tai käynnistämiseen, yleisötilaisuuden, seminaarin tai pienimuotoisen tapahtuman järjestämiseen tai harrastusryhmän koulutukseen sekä avoimien/maksuttomien kokeiluluontoisten harrastusryhmien ohjaajien palkkioihin.

Avustusta ei myönnetä:
– yhdistyksen tai seuran perustoimintaan
– vuosittain toistuviin tapahtumiin
– julkaisujen tekemiseen
– ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin, seminaareihin tai verkostotapahtumiin
– henkilökohtaiseen apurahaan
– sosiaali- ja terveydenhuoltoon kiinteästi liittyvään toimintaan
– käyttöomaisuushankintoihin
– myytävän tuotteen valmistamiseen
– yhdistyksen tai yksityishenkilön merkkivuosijuhliin, päättäjäisjuhliin ja muihin seuran
henkilökunnalleen tai jäsenistölleen järjestämiin juhliin.
– alle 10 hengen tilaisuuksiin

Lisäksi tulee huomioida, että avustusta ei voi käyttää toistuvasti samaan tai samankaltaiseen toimintaan. Avustus saa sisältää korkeintaan 40 % palkkoja tai palkkioita. Avustusta voi hakea ympäri vuoden niin kauan kuin määrärahaa riittää. Avustuksen määrä on 100-500 euroa. Kaupungilla on oikeus päättää myönnettävän avustuksen määrästä.
Avustushakemukset käsitellään kaupungin hyvinvointitoimialan johtoryhmässä ja päätös tehdään hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätöksenä. Avustuksen käytöstä raportoidaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Järjestön kevyt starttiraha
Järjestön kevyt starttiraha on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistykselle toiminnan
käynnistämiseen. Yhdistyksen toiminnan pitää linkittyä orimattilalaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen. Starttiavustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Starttiavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Edellytyksenä avustuksen maksamiselle on, että yhdistyksen kotipaikka on Orimattila

© Orimattila 2024 creative-crue logo