Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden parantaminen on osa kuntien perustehtävää, eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta. Etelä-Päijät-Hämeen yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa yhteisestä vastuusta liikenteessä:

Minä ja sinä olemme vastuussa turvallisesta liikkumisesta ja välitämme myös muista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Orimattila oli mukana laatimassa Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2018. Orimattilan kaupungin sekä Hollolan ja Kärkölän kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmassa sovittiin seitsemän yhteistä painopistettä liikenneturvallisuustyölle Etelä-Päijät-Hämeessä:

• Vastuullisen liikennekäyttäytymisen lisääminen
• Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
• Iäkkäiden turvallisen ja omatoimisen liikkumisen lisääminen
• Ylinopeuksien vähentäminen
• Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen uusien kiinteistöjen (koulut ym.) rakentamisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
• Rattijuopumuksen vähentäminen liikenteessä
• Radan ylittämisen turvallisuuden parantaminen (tasoristeykset ja muut ylitykset)

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Orimattilassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on edistää alueen liikenneturvallisuutta. Ryhmä kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, ottaa liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seuraa kaupungin liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Liikenneturvallisuustyössä käytössä olevat keinot ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat liikenneväyliin kohdistuvista toimenpiteistä viestintään, tempauksiin, liikennekasvatukseen ja valistukseen.

Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Liikenneturvallisuusryhmän muodostavat kaupungin, viranomaisten ja sidosryhmien edustajat, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät huomioidaan kattavasti.Liikenneturvallisuusryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot:

 • Orimattilan kaupunki / Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut
 • Orimattilan kaupunki / Hallinto
 • Orimattilan kaupunki / Varhaiskasvatus
 • Orimattilan kaupunki / Opetuspalvelut
 • Orimattilan kaupunki / Nuorisopalvelut
 • Orimattilan kaupunki / Koulukuljetukset
 • Orimattilan kaupunki / Liikuntatoimi
 • PHHYKY / Neuvola
 • Nuorisovaltuusto
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Hämeen poliisilaitos
 • Liikenneturva
© Orimattila 2024 creative-crue logo