Rakentamis- ja perusparannusavustukset

Orimattila avustaa järjestäytyneitä yksityisteitä myös perusparannuksen osalta.
Avustusta myönnetään niihin kohteisiin, joihin on haettu ja saatu myönteinen valtionavustuspäätös edellisenä vuonna.
Valtionavustusta voi saada esimerkiksi siltojen ja vaativimpien rumpujen uusimiseen ja peruskorjaukseen tai routavaurioiden korjaukseen, tien kantavuuden parantamiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen, kuten kaarteen oikaisuun, liittymän parantamiseen tai tielinjan siirtämiseen. Pieniin, alle 10.000 euron hankkeisiin ei valtiolta yleensä avustusta saa.

Kaupungin avustusta voidaan myöntää määrä, joka valtionavustuksen ja kaupungin avustuksen yhteismääränä on enintään 80% valtionavustuksessa hyväksytystä kustannuksesta.
Avustusta on haettava tammikuun loppuun mennessä.

Maksatus suoritetaan työn valmistuttua ja valtionavustuksen viimeisen erän maksatuksen edellytysten täytyttyä. Erityistapauksissa voidaan avustuksesta suorittaa ennakkoa. Maksatusta on haettava myöntämisvuoden aikana.

Anomus saa olla vapaamuotoinen, jossa otsikkona Hakemus yksityistien perusparannusavustuksesta Orimattilan kaupunki. Lisäksi tiekunnan nimi, yhteyshenkilö, pankkitilin nro, ELY-keskuksen valtionavun päätösnro, kustannukset, haettavan avustuksen summa ja nimenkirjoitusoikeuden omaavan / omaavien allekirjoitus / allekirjoitukset.
Anomuksen liitteenä Valtionavustuksen myönteinen päätös ja päätökseen liittyvät asiakirjat.

Valtion avustukset

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (Ely-keskus) myöntää yksityistieavustuksia valtionavustuskelpoisille yksityisteille. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta voi hakea ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityistien parantamiseen. Tarkempaa tietoa avustuksien myöntämisestä löytyy Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sivulta .

© Orimattila 2024 creative-crue logo