Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

Kaupungin kiinteistönhoito hoidetaan ulkoisten palvelutuottajien toimesta. Are Oy vastaa keskitetysti kaupungin tilapalveluiden omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja -huollosta.

Kiinteistönhoidon tarkoitus on turvata kiinteistön käyttäjien toimintaedellytykset huolehtimalla kiinteistön ja sen laitteiden toimivuudesta.

Ulkoalueiden huolto, puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen on ulkoistettu Viherpalvelut Hyvönen Oy:lle.

Tilapalvelun omalla henkilökunnalla hoidetaan ulkoisten palvelujen ohjaus, seuranta ja valvonta.  Pääosin omin voimin hoidetaan LV- ja sähkötyöt sekä lukitus- ja turvajärjestelmät, tarvittaessa hyödynnetään puitesopimuskumppaneita.

© Orimattila 2024 creative-crue logo