Kulttuurihyvinvoinnista

Kulttuurihyvinvoinnilla kuvataan taiteen ja kulttuurin positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Se yhdistää hyvinvoinnin ja osallisuuden taiteen ja kulttuurin kanssa, tarjoten ihmisille yksilöllisiä tai yhteisöllisesti jaettuja kokemuksia, jotka lisäävät hyvinvointia. Kulttuurihyvinvointi kattaa laajan kirjon toimintaa, kuten taideharrastukset, kulttuurikokemukset ja taiteen käytön osana hoito- ja hoivatoimenpiteitä, ja se edistää tutkitusti esimerkiksi mielenterveyttä, elämänlatua ja onnellisuutta.

Kulttuurin tarve hyvinvoinnin ylläpitämisessä juontaa juurensa taiteen ja kulttuurin kyvystä edistää ihmisten sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä, mikä on keskeistä hyvinvoinnille. Kulttuuriharrastukset ja taiteeseen osallistuminen voivat tarjota merkityksellisiä kokemuksia, jotka tukevat henkistä ja fyysistä terveyttä, vähentävät stressiä ja edistävät sosiaalista osallisuutta. Lisäksi kulttuuri ja taide voivat toimia välineinä, jotka auttavat ihmisiä käsittelemään elämän haasteita ja löytämään uusia näkökulmia.

Orimattilan kulttuuripalveluiden osallistuminen kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen on tärkeää, sillä kaupungin sitoutumisella kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen varmistetaan, että kulttuurihyvinvoinnin hyödyt ulottuvat Orimattilassa laajasti eri väestöryhmiin, mukaan lukien ne, jotka eivät muuten pääsisi osallistumaan taide- ja kulttuuritoimintaan. Tämä on erityisen tärkeää, koska kulttuurihyvinvoinnin on todettu vähentävän sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia parantamalla asukkaiden hyvinvointia. Orimattilan palvelut voivat myös edistää kulttuurista osallisuutta ja tukea taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä, mikä puolestaan vahvistaa kulttuurialan toimintaedellytyksiä ja edistää hyvinvointia laajemminkin.

Hyvinvointia yhteistyössä

Orimattilan kulttuuripalvelut on mukana kaupungin Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen ohjausryhmässä, jonka tavoitteena on muun muassa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin kokemisen, harrastamisen ja tekemisen avulla.

Orimattilan kulttuuripalvelut tekee myös yhteistyö Päijät-Hämeen Liiton , Päijät-Hämeen muiden kuntien sekä valtakunnallisten kulttuurihyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo