Tilinpäätökset

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä asiakirjakokonaisuus, joka koostuu toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta, taseesta sekä liitetiedoista.

Tilinpäätöksestä selviää kaupungin tilikauden tulos, taloudellinen asema ja varallisuus, sekä toiminnallisen ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma.

Tilipäätöksen aikataulu

Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä, saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Orimattilan kaupungin tilinpäätökset ja tarkastuskertomukset

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Perustan arvioinnille tarkastuslautakunta on saanut kaupunginhallituksen laatimasta toimintakertomuksesta, viranhaltijoiden antamista tiedoista sekä kunnan eri asiakirjoista. Lisäksi tarkastuslautakunta on tilikauden aikana ja sen jälkeen kuullut viranhaltijoita ja tutustunut eri toimialojen toimintaan.

Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle vuosittain arviointikertomuksen kuntalain edellyttämänä arvionaan valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

© Orimattila 2024 creative-crue logo