Sivistysvaliokunta

Valiokunta järjestää lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen, sekä niiden tukeen liittyvät palvelut.

Sivistysvaliokunta vastaa ja päättää kaupungille kuuluvista tehtävistä mm.

 • varhaiskasvatuslain
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain
 • lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
 • perusopetuslain
 • lukiolain
 • oppilas- ja opiskeluhuoltolain sekä niiden nojalla annettujen säädösten ja määräysten
 • sekä lastensuojelulain 12 §:n mukaan.

Valiokunnan tehtävänä on:

 • vastata varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, kirjasto-, museo- sekä ja nuorisopalveluiden toiminnan ja talouden kehittämisestä
 • asettaa toimintatavoitteet ja suorittaa toiminnan arviointia
 • toimia yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja vastata tavoitteesta omalla toimialallaan
 • osallistua kaupungin hyvinvointikertomuksen valmisteluun
 • huolehtia paikallisesta ja seudullisesta yhteistoiminnasta viranomaisten, toimialan järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Opetus- ja sivistystoimen hallintoa varten tulee olla yksi tai useampi monijäseninen toimielin. Hallinnon järjestämisestä päättää kunta erillisellä päätöksellä.
Sivistysvaliokunnassa on 7 jäsentä, joiden lisäksi valiokuntaan voi kuulua kouluyhteistyösopimusten perusteella yhteistyökuntien jäseniä.

Valiokunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Perhe makaa nurmikollakäsi kädessä ylhäältä kuvattuina

© Orimattila 2024 creative-crue logo