Lukuvuotta 2024-2025 koskevia maksuvapautusanomuksia voi toimittaa 1.8.2024 alkaen.

Toimintamaksu puolitetaan, jos perheessä on vähintään kolme lasta iltapäivätoiminnassa.

Iltapäivätoiminnan maksusta voi hakea tuloihin perustuvaa vapautusta. Oheinen taulukko kuvaa maksuvapautuksen tulorajoja.

Tulorajat 1.8.2023 alkaen:
Perhekoko  Maksun perimättä jättämisen bruttotulorajat euroa/kk
2                   1900
3                   1900
4                   2050
5                   2200
6                   2300

Huoltajan tulee anoa iltapäivätoiminnan maksun alentamista tai maksusta vapautusta erillisellä hakemuksella. Hakemuksen saa tämän sivun oikeasta reunasta tai kaupungintalon neuvonnasta osoitteesta Erkontie 9. Maksualennus tai vapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu.

© Orimattila 2024 creative-crue logo