Hyppää sisältöön

Kuvituskuva Orimattilan kaupungintalo syksyllä 2016 1600x300x72

Presidentinvaalit 28.1.2024, mahdollinen toinen vaali 11.2.2024

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

 


Ennakkoäänestys

 

Jos presidentinvaalissa suoritetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1. – 6.2.2024.

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa henkilöllisyytensä selvitettyään.

Ota ehdottomasti mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Orimattilassa:

Kaupungintalo, Erkontie 9

Toinen vaali

ke 31.1. – pe 2.2. klo 9 – 19
la 3.2. – su 4.2. klo 9 – 16
ma 5.2. klo 9 – 19
ti 6.2. klo 9 – 20


Kirjasto, Lahdentie 65
Toinen vaali

ke 31.1. – pe 2.2. klo 10 – 15
ma 5.2. – ti 6.2. klo 12 - 19


Kirjastoauto
toinen vaali
la 3.2.
Artjärven tori klo 9.30 – 11.00
Kuivannon koulu klo 11.30 – 12.30
Heinämaa, entinen kauppa klo 13.15 – 14.15
Luhtikylän koulu klo 15.15 -16.00

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle. Saat yhdellä tilauksella samalla kertaa asiakirjat sekä presidentinvaalin ensimmäistä että mahdollista toista vaalia varten.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu presidentinvaalin 2024 osalta aukeaa 28.10.2023. Tarkemmat ohjeet kirjeäänestykseen ja linkki löytyy https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 21.12.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan.                                 

Jos toinen vaali toimitetaan, toisen vaalin ehdokasta voi äänestää vasta sen jälkeen, kun ensimmäisen vaalin tulos on selvillä ja tiedetään, ketkä kaksi ehdokasta ovat toisessa vaalissa mukana. Jos siis haluaa äänestää molemmissa vaaleissa, on äänestettävä ja palautettava kirjeääni Suomeen kahdella eri kerralla. Molemmissa vaaleissa ei voi äänestää samalla kertaa.

Ensimmäisen vaalin kirjeäänen on oltava perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 26.1.2024 ennen kello 19. Mahdollisen toisen vaalin kirjeäänen on oltava perillä viimeistään perjantaina 9.2.2024 ennen kello 19.

 

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen presidentinvaalien kotiäänestykseen

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä ja toisessa vaalissa 30.1.2024 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti   pdf tällä lomakkeella (130 KB) tai puhelimitse puh.040 750 8442.  Lomakkeen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Orimattilan  kaupungin keskusvaalilautakunta / Kirjaamo, PL 46, 16301 Orimattila tai sähköisesti

Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät myös äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Äänestäminen kotona

Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa  17. - 23.1.2024 eli keskiviikosta tiistaihin, toisessa vaalissa 31.1. - 6.2.2024. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

 

Laitosäänestys

Kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Laitosäänestyspaikat Orimattilassa ovat Mallusjoen Lepokoti, Kehräämökoti, Terveysaseman osastot sekä asumispalveluyksiköt Erkkilä, Marttila, Hoivakoti Marjatta ja Aarnivalkea (Tapola) ja Artjärven asumispalveluyksikkö.

 

Varsinainen vaalipäivä 28.1. / 11.2.2024

Varsinaisena äänestyspäivänä voi äänestää vain ilmoituskortissa mainitussa paikassa. Väestörekisterikeskus lähettää Ilmoituskortit äänioikeutetuille vimeistään 4.1.2024. Ilmoituskortti voi tulla joko postitse tai suomi.fi- palveluun.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat:

1. Artjärvi: Vuorenmäen koulu

2. Keskusta: Kaupungintalo 1. kerroksen aula

3. Koivula-Myllylä: Myllylän koulu

4. Käkelä: Jokivarren koulu

5.. Pennala-Virenoja: Pennalan koulu

6. Tönnö: Tönnön koulu

 

Viralliset vaalimainospaikat

Orimattilan kaupungin viralliset vaalimainospaikat (3 kpl) sijaitsevat kaupungintalon ja Osuuspankin välissä, Erkontiellä; Koivulan -kioskin vieressä, Seulakuja sekä Viljamaantiellä Arjärventien risteyksessä. Kaupunginhallituksen päätöksellä mainonta alkaa presidentinvaaleissa 10.1.2024.  Mainospaikoilla on yksi paikka/puolue tai ryhmittymä.

pdf Vaalimainospaikat kartta (298 KB)

  pdf Paikat vaalitelineissä (49 KB)

 

Seuraavat vaalit:

Europarlamenttivaalit 9.6.2024

Alue- ja kuntavaalit 13.4.2025

Eduskuntavaalit 18.4.2027

Alue- ja kuntavaalit 15.4.2029
Europarlamenttivaalit 10.6.2029

Presidentinvaalit 27.1.2030

www.vaalit.fi