Hyppää sisältöön

Kuvituskuva shakkinappulat

Osallistuminen on aktiivista toimintaa, yhteisiin asioihin vaikuttamista. Orimattilassa tavoitteena on, että jokainen asukas kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi. 

Voit vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi sinulla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Voit muuan muassa antaa palautetta, tehdä aloitteita, vastata kyselyihin, osallistua oman asuinalueesi tapahtumiin sekä ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin.

Kaupungin palautelomake

Voit antaa meille palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta. Käsittelemme kaikki palautteet ja ne tallentuvat palauteraporttiin.

Palaute päättäjille tai viranhaltijoille

Löydät luottamushenkilöiden yhteystiedot kaupunginvaltuusto-sivulta. Henkilökunnan yhteystiedot löydät yhteystietohaun kautta.

Aluekumppanuuspöydät

Orimattilassa toimii neljä aluekumppanuuspöytää, joiden toimintaan voit tutustua tarkemmin tämän linkin takaa.

Valtuustot ja neuvostot

Orimattilassa toimii nuorten asioita ajava nuorisovaltuusto, jolle voi lähettää ideoita nuorten asioihin liittyen.

Ikäihmisten, vammaisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden arjen sujuvuutta edistää vanhus- ja vammaisneuvosto.

Kuulutukset

Julkaisemme kaupungin kuulutukset verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaulullamme. Kuulutuksissa voit seurata ja kommentoida mm. kaavahankkeita, katusuunnitelmia ja kuulemistilaisuuksia.

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteeseen vastataan kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Tervertuloa tekemään yhteistä Orimattilaa!