Kuulutus; Talouden tasapainottamisen toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 81 talouden tasapainotustyön aloittamisesta ja velvoitti kaupunginhallitusta nimeämään talouden tasapainottamisryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteet valtuuston päätettäväksi.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet tultaisiin jaksottamaan vuosille 2024-2026 siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

Talouden tasapainottamisryhmä valmisteli esityksen Orimattilan kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupunginhallituksen kokoukseen 19.2.2024 § 68. Kaupunginhallitus päätti lähettää talouden tasapainottamispaketin uuteen valmisteluun.

Jatkovalmistelussa tuli laatia moniammatillisesti valmisteltu lapsivaikutusten arviointi mahdollisista palveluverkon muutoksista. Lisäksi tuli huomioida vaikutusmahdollisuuksien varaaminen hallintolain § 41 mukaisesti.

Asian vireillä olemisesta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitetaan seuraavaa:

Kirjalliset mielipiteet talouden tasapainottamisen toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista on toimitettava Orimattilan kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)orimattila.fi tai osoitteella Orimattilan kaupunki/kirjaamo, Erkontie 9, PL 46, 16301 ORIMATTILA
10.4.2024 klo 15 mennessä. Mielipiteet liitetään asian valmistelumateriaaliin.

Valiokuntien, vaikuttamistoimielinten, vanhempainyhdistysten, ammattijärjestöjen ja muiden sidosryhmien lausunnot on toimitettava Orimattilan kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)orimattila.fi tai osoitteella Orimattilan kaupunki/kirjaamo, Erkontie 9, PL 46 16301 ORIMATTILA 10.4.2024 klo 15 mennessä. Lausunnot liitetään asian valmistelumateriaaliin.

Valmistelun jälkeen asian käsittely jatkuu valiokunnissa ja kaupunginhallituksessa. Lopulliset päätökset talouden tasapainottamisen toimenpiteistä tekee valtuusto 6.5.2024.

Valmisteluun liittyvään aineistoon voi tutustua alla olevista linkeistä tai kaupungintalon infossa aukioloaikojen puitteissa ma-pe klo 9-12.

Talouden tasapainotuspaketti lausunnoille

Kuivanto-päiväkoti__LAVA_2024

Kuivanto palveluseteliselvitys 2024

Kuivanto vaihtoeht_pktila 2024

Kuivanto_henkilöstön_näkemykset

Kuivannon_päiväkodin_lasten_pohdintoja

Lapsivaikutusten_arviointi_Järvikunta_1

Lapsivaikutusten_arviointi_Kuivanto_1

Lapsivaikutusten_arviointi_Luhtikylä_1

Lilliputti_LAVA_2024_002

Lilliputti_lasten_ja_henkilöstön_näkemykset

 

Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla 25.3.2024.

© Orimattila 2024 creative-crue logo