orimattila logo

Kuulutus; Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Orimattilan Panimo Oy

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Orimattilan...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; ympäristövaliokunnan 8.5.2024 §44 päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta

Päätöksen julkaisupäivä 14.5.2024 Kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 14.5. – 20.6.2024 Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Orimattilan Moottorikerho ry

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Orimattilan...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; ympäristövaliokunnan 8.5.2024 §43 päätös rakennuslupahakemuksesta

Ympäristövaliokunnan 8.5.2024 käsittelemä rakennuslupa on yleisesti nähtävillä 13.5. – 13.6.2024 Orimattilan kaupungintalon 2. kerroksessa, osoitteessa Erkontie 9,...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; päätös maastoliikennelupahakemuksesta; 59. toukokuunajo endurokilpailu 18.5.2024

Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt päätöksen maastoliikennelupahakemuksesta, koskien endurokilpailua 18.5.2024 Päätöksen julkaisupäivä 10.5.2024 Kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kaupunginvaltuuston kokous 6.5.2024 klo 16.00

Kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 6.5.2024 klo 16.00 alkaen kaupungintalolla (3. krs), Erkontie 9. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Vireillä oleva maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemus Kiinteistönomistaja hakee maisematyölupaa tilalle 12:43 Artjärven kylässä. Hakkuu tehdään kuvioilla 1, 2 ja 3, hakkuualueen pinta-ala...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta; Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi – Uusikylä, tiesuunnitelma, Lahti ja Orimattila

Kuulutus; Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi – Uusikylä, tiesuunnitelma, Lahti ja Orimattila

nuoli-ikoni
orimattila logo

Vireilläolokuulutus: maa-aineslupahakemus, Kuneliuksen Sora Ky

Seuraava maa-aineslupahakemus on vireillä Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa: HAKIJA Kuneliuksen Sora Ky / Matti Kunelius Rekolantie 76 16280...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus 18.4.-17.5.2024 koskien Orimattilan Vesi Oy:n toiminta-alueiden päivitystä.

Lausunnot toiminta-alueeseen liittyen kirjallisena viimeistään 17.5.2024 osoitteeseen Orimattilan kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)orimattila.fi tai osoitteella Orimattilan kaupunki/kirjaamo, Erkontie 9,...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Lahden seudun jätetaksan maksujen tarkistus

Nähtävillä ajalla 15.4. 2024-29.4.2024 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa. Kuulutus 2024/101   Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Vireilläolokuulutus; Muutoshakemus erillisiin voimassa oleviin maa-aines- ja ympäristölupiin, Kauko Rajala, Riihiojan maa-ainesalue, Pakaa, Orimattila, tiloille Soramäki 560-410-2-108 ja Rääkönaro 560-410-2-109

Hakija Kauko Rajala Niinikoskentie 512 16350 Niinikoski puh. 0400 352 423 Liike- ja yhteisötunnus 0519624-1 Aloittamishakemus Toiminnanharjoittaja...

nuoli-ikoni
© Orimattila 2024 creative-crue logo