Vireilläolokuulutus: maa-aineslupahakemus, Kuneliuksen Sora Ky

Seuraava maa-aineslupahakemus on vireillä Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa:

HAKIJA
Kuneliuksen Sora Ky / Matti Kunelius
Rekolantie 76
16280 Kuivanto

TIIVISTELMÄ HAKEMUKSESTA

Suunniteltu maa-aineksen ottamismäärä on 7 900 m3 ja keskimäärin 500 m3 vuodessa. Lupaa haetaan alueen maa-aineksen hyödyntämiseen ja alueen muotoiluun viideksitoista (15) vuodeksi. Erityisenä perusteena 15 vuoden lupa-ajalle esitetään toiminnan pienimuotoisuus ja siihen nähden esitettyjen suunnitelmien ja selvitysten laajuus ja laatu. Lisäksi alue on maakuntakaavassa eo-aluetta eli maa-ainesten ottoaluetta.

Kyseessä on hiekka-/sorakuoppa, josta on jo pitkään otettu maa-aineksia. Kuneliuksen Sora Ky:lle on myönnetty maa-ainestenottolupa Orimattilan Kuivannon kylässä tilalta Sihvo RN:o 7:48 15 vuoden määräajaksi 19.3.2009.

Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista.

KUULUTUKSEN JA HAKEMUSASIAKIRJOEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus ovat nähtävillä 18.4.–24.5.2024 välisen ajan Orimattilan kaupungin internet- sivuilla osoitteessa www.orimattila.fi.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 24.5.2024 mennessä osoitteella Orimattilan kaupunki, ympäristövaliokunta, PL 46, 16301 ORIMATTILA tai sähköisesti ymparisto@orimattila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen,
puh. 044 781 3731, mirja.mynttinen@orimattila.fi.

Orimattilassa 18.4.2024
ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Maa-ainesten ottamissuunnitelma_Kuneliuksen Sora Ky_nettiversio

Ottamislupahak-lomake-Kuneliuksen Sora_Sora-alue_2024

© Orimattila 2024 creative-crue logo