Kuulutus 18.4.-17.5.2024 koskien Orimattilan Vesi Oy:n toiminta-alueiden päivitystä.

Lausunnot toiminta-alueeseen liittyen kirjallisena viimeistään 17.5.2024 osoitteeseen Orimattilan kaupungin kirjaamoon kirjaamo(at)orimattila.fi tai osoitteella Orimattilan kaupunki/kirjaamo, Erkontie 9, PL 46, 16301 ORIMATTILA

Orimattilan Vesi Oy on esittänyt kaupungin hyväksyttäväksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitystä. Orimattilan Vesi Oy:n toiminta-alue-esitykset ovat nähtävänä kuulutuksen ajan sähköisenä https://www.orimattilanvesi.fi/toiminta-alueiden-muutosesitys/ ja kaupungintalon Rantatien puoleisessa päädyssä sijaitsevalla ilmoitustaululla.

Kiinteistöille, joiden osalta Orimattilan Vesi Oy on esittänyt toiminta-alueen supistamista, on lähetetty erikseen kirje.

Lisätietoja toiminta-alueen muutosesityksestä voi tiedustella Orimattilan kaupungin vesihuoltopäällikkö Jami Junkkarilta (puh. 0400 714 694, jami.junkkari@orimattila.fi).

 

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä valvontaviranomaisille on annettava lausuntomahdollisuus ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluksi.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhteiskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee toisaalta myös olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on vesihuoltolain mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Kiinteistön omistaja/haltija voi hakea vapautusta liittymisvelvoitteesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon on mahdollista liittyä sopimuksesta myös toiminta-alueen ulkopuolelta.

Kunta voi tarvittaessa supistaa toiminta-aluetta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo