orimattila logo

Vireilläolokuulutus; Muutoshakemus erillisiin voimassa oleviin maa-aines- ja ympäristölupiin, Kauko Rajala, Riihiojan maa-ainesalue, Pakaa, Orimattila, tiloille Soramäki 560-410-2-108 ja Rääkönaro 560-410-2-109

Hakija Kauko Rajala Niinikoskentie 512 16350 Niinikoski puh. 0400 352 423 Liike- ja yhteisötunnus 0519624-1 Aloittamishakemus Toiminnanharjoittaja...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Ruhan kartanon stipendit haettavissa

Erkko-lukion omistaman RUHAN KARTANON STIPENDIRAHASTON hallitus julistaa stipendirahaston stipendit haettavaksi tiedekunnan ilmoitustaululla ja Orimattilan kaupungin kotisivuilla stipendirahaston...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Talouden tasapainottamisen toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 81 talouden tasapainotustyön aloittamisesta ja velvoitti kaupunginhallitusta nimeämään talouden tasapainottamisryhmän valmistelemaan talouden...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; A207 Jokimäentien asemakaavaehdotus nähtävillä (MRL 65§, MRA 27§)

Pennalassa Jokimäentien kaavahankkeen tarkoituksena on laajentaa työpaikka-aluetta. Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 28.3 – 28.4.2023. Suunnitelmaan voi tutustua nähtävillä...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; kulttuuri- ja nuorisoavustukset haussa

Orimattilan sivistysvaliokunta julistaa haettavaksi kulttuuri- ja nuorisoavustukset, jotka jaetaan kerran vuodessa toiminta- ja kohdeavustuksina Orimattilan nuorisoyhdistyksille, nuorten...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus nähtävillä 15.3.-17.6.2024 Kuulutus_tulvariskialueet_HAM_2024   Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla 15.3.2024.

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Hämeen ELY-keskuksen päätös ESAVI/39423/2023, jätteen polttolaitoksen ympäristöluvan muuttaminen, Ferroplan Oy

Kuulutus nähtävillä 12.3.-18.4.2024 Ilmoitus päätöksestä 63/2024 kaupungille   Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla 12.3.2024.

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2024-2028 hyväksytty

Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.11.2023 § 82 kaavoituskatsauksen 2023 ja kaavoitusohjelman 2024-2028. Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) sekä lisätietoja...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kuulutus; Hämeen ELY-keskus; vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi kuultavana

Nähtävillä 15.12.2023-17.6.2024 Ilmoitus kuulutuksesta vesienhoito   Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla 15.12.2023.

nuoli-ikoni

Fortum kehittää suurta aurinkovoimahanketta Orimattilaan

Fortum kehittää 350 hehtaarin ja 220 megawatin teollisen mittakaavan aurinkovoimahanketta Pennalan ja Virenojan alueelle Orimattilaan. Hanke on...

nuoli-ikoni
orimattila logo

Kaupunginhallituksen 8.4. päätöksiä

Orimattilan kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan maanantaina 8.4. tiedokseen vuoden 2023 hyvinvointiraportin ja esitti päätti lähettää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi....

nuoli-ikoni

Kaupungintalon, neuvonnan ja puhelinvaihteen palveluajat supistuvat

Orimattilan kaupungin konsernipalveluiden hallinto- ja tukipalvelutehtävissä tehdään uudelleenjärjestelyjä työvapaan ajaksi. Ulkopuolisen sijaisen rekrytointi ei ole tilanteessa mahdollista....

nuoli-ikoni
© Orimattila 2024 creative-crue logo