Kuulutus; A207 Jokimäentien asemakaavaehdotus nähtävillä (MRL 65§, MRA 27§)

Pennalassa Jokimäentien kaavahankkeen tarkoituksena on laajentaa työpaikka-aluetta.

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 28.3 – 28.4.2023.

Suunnitelmaan voi tutustua nähtävillä oloaikana Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (Kaupunkisuunnittelu: Nähtävillä olevat suunnitelmat).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 19.04.2023 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

 

Alkuperäinen kuulutus julkaistu vanhalla orimattila.fi-sivustolla 25.3.2024.

© Orimattila 2024 creative-crue logo