Salpakierto tiedottaa: Energiajätteen keräys päättyy kesäkuun lopussa lopuiltakin toimialueen asuinkiinteistöiltä – sekajäte hyödynnetään energiana

Energiajätteen keräys päättyy kaikilta toimialueen 1-4 huoneiston asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 30.6.2024. Vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä keräysvelvoite päättyi jo syksyllä 2023 samalla, kun niissä alkoi muovipakkausjätteiden keräys. Heinäkuun alusta lukien voimaan astuvien toimialueen jätehuoltomääräysten mukaan energiajätteen keräys on kielletty. Asuinkiinteistöiltä erilliskerätty energiajäte jää täten jätelajina historiaan.

– 1-4 huoneistoissa asuvien tulee jatkossa toimittaa muovi- ja kartonkipakkaukset Rinki-ekopisteelle. Tai vaihtoehtoisesti voi tilata Salpakierrolta niille tyhjennykset eli erilliset jäteastiat pihaan. Syksyllä 2025 aloitamme pakkausjätteiden monilokerokeräyksen Lahden ja Hollolan keskustaajamien sekä Nastolan alueella. Vähintään 5 huoneiston taloissa pakkausjäteastiat löytyvät kiinteistöltä, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

  • Rinki-ekopisteiden käyttö on maksutonta eikä lisää kotitalouden jätehuoltokustannuksia. Sen sijaan 140-660 litraisen muovi- tai kartonkipakkauksille tarkoitetun jäteastian tyhjennyshinta on 6,94 euroa koko toimialueella. Hinta sisältää arvonlisäveron.
  • Ylivoimaisesti eniten energiajätteen sisällöstä on ollut muovipakkauksia, joten niiden keräys kiinteistöllä erilliseen jäteastiaan voi merkittävästi helpottaa kotitalouden arjen jätehuoltoa.
  • Nyt energiajätteen keräyksen päättyessä voi oman tarpeettomaksi jäävän energiajäteastian hyödyntää esimerkiksi muovipakkausten keräykseen. Tällöin tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
  • Muovi- ja kartonkipakkausastioiden maksimityhjennysvälit ovat pitkät ja tyhjennysvälin voi sopia kiinteistön tarpeisiin sopivaksi.

Kierrätykseen ohjattavien pakkausjätteiden määrän on jo nähty kasvavan, kun keräysvelvoitteiden laajentuminen on tuonut laajemman jätelajittelun entistä pienempiin kiinteistöihin ja yhä useamman asukkaan helposti saavutettavaksi.

Monille tunnollisesti lajitteleville ja Rinki-ekopistettä ahkerasti käyttäville pientaloasujille energiajätteen keräyksen päättyminen tietää kustannussäästöjä, kun pihalla ei enää tarvita kahta pienen täyttöasteen jäteastiaa sekalaiselle energiahyötykäyttöön päätyvälle jätteelle.

Kiinteistön sekajäteastiaan lajitellaan se kotona syntyvä päivittäinen talousjäte, jota ei voi lajitella muihin kodin jätelajeihin. Lähtökohtaisesti onnistuneesti kotona tehdyn syntypaikkalajittelun tuloksena sekajätteessä ei pitäisi olla mukana kierrätyskelpoisia jätelajeja, kuten pakkausjätteitä, biojätettä tai paperia. Sekajäte käy läpi kotona tehtyä lajittelua täydentävän mekaanisen laitoslajittelun ennen kuin se toimitetaan energiahyötykäyttöön. Laitoslajittelussa sekajätteestä erotellaan sinne eksyneitä kierrätyskelpoisia materiaaleja, esimerkiksi metalleja ja muoveja.

– Toimialueen sekajätettä on toimitettu energiahyödynnettäväksi jo vuodesta 2009 alkaen. Monen kiinteistön astiassa lukee yhä kaatopaikkajäte ja se sekoittaa asioita, kertoo Rusanen.

– Loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyy toimialueen yhdyskuntajätteestä vuosittain vain noin 0,5 %. Kaikki muu joko kierrätetään materiaalina tai energiahyödynnetään, päättää Rusanen.

© Orimattila 2024 creative-crue logo