Orimattila nousi maakunnan yritysystävällisimmäksi kunnaksi

Orimattilan kaupunki nousi ensimmäiselle sijalle Päijät-Hämeen kuntien joukossa Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kyselyssä. Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tulos parantui Orimattilan osalta roimasti, sillä vuonna 2022 kaupungin tulos oli Päijät-Hämeen heikoin.

Ykkössijalla päästiin kirkkaasti myös tavoitteeseen, jonka Orimattilan elinvoimajaosto asetti edellisen kyselyn jälkeen. Silloin tavoitteeksi asetettiin pääsy kolmen parhaan joukkoon vuoden 2024 kyselyssä.

– Orimattilan nousu Kuntabarometrissä palkitsee kovasta työstä, jota elinvoiman eteen on tehty. Jo ennakkoon oli melko selvää, että nousua tapahtuu, mutta tavoite asetettiin tietoisesti korkealle. Piikkipaikka tuntuu kuitenkin huikealta, enkä odottanut noin mieletöntä nousua, Orimattilan elinvoimajaoston puheenjohtaja Sari Sikkilä kommentoi.

Sikkilän mukaan tuntuu hyvälle huomata, että näinä tiukkoina taloudellisina aikoina on saatu aikaan oikeita asioita. Hän toivoo, että tulos ilahduttaa myös kaupunkilaisia ja lisää Orimattilan houkuttelevuutta yritysten keskuudessa.

– Olen kiitollinen, että panostuksia on tehty. Yksi tavoite on saavutettu, mutta työ ei kuitenkaan pääty tähän. Tässä hetkessä voidaan kuitenkin nauttia. Haluankin esittää kiitokseni hyvästä työstä henkilöstölle, päättäjille, Ladecille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille, Sikkilä sanoo.

Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Orimattilassa petrattiin paitsi tuloksissa, myös vastausten määrässä: kun vuonna 2022 kaupungista kyselyyn vastasi 27 yrittäjää, nyt vastauksia saatiin 112. Vastausmäärä on Orimattilan kokoiselle kaupungille erinomainen ja vahvistaa samalla tulosten luotettavuutta.

Orimattilassa on edellisen kyselyn jälkeen panostettu vahvasti kaupungin ja yrittäjien yhteistyöhön sekä siihen, että paikallisille yrittäjille tarjottaisiin kaupungin taholta parhaat mahdollisuudet menestymiseen.

– Edellisen barometrin tulosten jälkeen käärimme hihamme ja aloitimme määrätietoisen perustyön yrittäjien tyytyväisyyden parantamiseksi. Olemme muun muassa kiertäneet ahkerasti yritysten vieraana. Lopulta kyse on yksinkertaisista asioista: pyydetään palautetta ja kehitetään omaa toimintaa saadun palautteen perusteella, kuten kaupungin strategiassa on linjattu, kaupunginjohtaja Kalle Larsson toteaa.

Kyselyn tulos otetaan Orimattilassa ilolla vastaan, mutta katseet suunnataan jo tulevaan.

– Saavutus on meille tärkeä tunnustus tehdystä työstä. Samalla tunnustus kirittää kaupunkia ja toivottavasti koko maakuntaa panostamaan jatkossa vielä enemmän yrittäjien kanssa tehtävään yhteistyöhön, Larsson sanoo.

Orimattilan kaupunki kiittää kaikkia Kuntabarometriin vastanneita ja toivottaa kaikille yrittäjille menestystä tulevaan.

Kuva Yrittäjälounaalta.

Lisätietoja:

Sari Sikkilä, elinvoimajaoston puheenjohtaja, 040 417 9444, sari.sikkila@orimattila.fi

Kalle Larsson, kaupunginjohtaja, 0400 695 679, kalle.larsson@orimattila.fi

© Orimattila 2024 creative-crue logo