Kaupunginhallituksen 8.4. päätöksiä

Orimattilan kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan maanantaina 8.4. tiedokseen vuoden 2023 hyvinvointiraportin ja esitti päätti lähettää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen useita tulevia kokouksia.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja on luettavissa Dynasty-palvelussa

– Kokouksen työjärjestys

Todettiin esityslistan Muut asiat § 132 kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen antoi katsauksen § 120 Hyvinvointiraportti.

– Kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

– Hyvinvointiraportti 2023

Kaupunginhallitus merkitsi hyvinvointiraportin 2023 tiedokseen ja päätti lähettää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

– Vuoden 2024 vaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Kaupunginhallitus päätti myöntää Johanna Ekmanille eron keskustan vaalilautakunnasta ja valitsi keskustan vaalilautakuntaan 4. varajäseksi Jimi Kaitarannan ja 5. varajäseksi Anna Simolan.

– Monetra Oy, neuvottelukunnan kokous 19.4.2024 klo 13

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

– Tempore henkilöstöpalvelut Oy:n asioita käsittelevä neuvottelukunnan kokous 19.4.2024 klo 13

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

– Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 klo 9.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousjohtaja Eero Aitkoski, varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen.

– Salpakierto Oy:n yhtiökokous 7.5.2024 klo 11.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Saku Salminen.

– Suomen museoliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous 22.5. klo 9.30-12.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö.

– Yhtymäkokousedustajien nimeämispyyntö Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen tiistaina 14.5.2024

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Kaupunginhallitus päättää, että Orimattilan kaupungin edustajiksi nimetään Tuija Pessinen (varalla Tuija Kosonen), Kai Koskinen (varalla Marko Taavila) ja Petri Marjamäki (varalla Marja Rainio).

– Orimattilan romanipisteen tukeminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti, että Lahden romanit ry:lle myönnetään 750 euron tuki Orimattilan romanipisteen sähkökuluihin vuodelle 2024 työllisyydenhoidon määrärahoista (kp 1553).

– Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

 – Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia päätöksiä.

– Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet. Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys lähetetään tiedoksi hyvinvointivaliokunnalle ja sivistysvaliokunnaksi.

– Muut asiat

Riitta Lonka toi Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry:n kokousterveiset

© Orimattila 2024 creative-crue logo