Kaupunginhallituksen 24.6. päätöksiä

Orimattilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 24.6. muun muassa käyttää sekä koulukuljetusten hankinnan että rakennusteknisten töiden puitesopimuksen optiot. Molempia sopimuksia jatketaan vuodella.

Alla lisää kokouksen päätöksiä. Esityslista ja valmistuttuaan pöytäkirja löytyvät kaupungin kotisivuilta kohdasta kaupunki ja päätöksenteko.

Kokouksen työjärjestys

Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Todettiin esityslistan Muut asiat § 252 kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat.

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Koulukuljetusten hankinta, option käyttö 1.8.2024­­–31.7.2025

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa koulukuljetussopimusten option ajalle 1.8.2024–31.7.2025 kaikkien 12 osakokonaisuuden osalta. Sopimuksen mukaan hintoja voidaan tarkastaa optiovuosille kerran vuodessa Taksiliikenteen kustannusindeksin mukaisesti. Hintoja korotetaan joulukuun 2023 kustannusindeksin mukaisesti 4,6 %.

A213 Tullintien asemakaavamuutos, ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti, että 11.6.2024 päivätty Tullintien asemakaavamuutoksen ehdotus, kaava A213, asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Vuoden 2023 arviointikertomuksen havaintoihin vastaaminen

Kaupunginhallitus merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen toimialoille. Vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin tulee toimittaa hallitukselle 30.8.2024 mennessä.

Talouden seuranta 5/2024

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurannan 5/2024.

Salpakierto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uudistetun Salpakierto Oy:n osakassopimuksen liitteen mukaisena.

Orimattilan Vesi Oy:n toiminta-alueen päivitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle toiminta-alueen päivittämistä Orimattilan Vesi Oy:n esityksen mukaisesti.

Jari Hosiaisluoma ja Venla Avelin totesivat olevansa esteellisiä (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Rakennustekniset työt puitesopimuksen option käyttö 2024

Kaupunginhallitus päätti, että puitesopimuksen 1. optio käytetään vuodeksi välille 05/2024–05/2025 rakennusteknisten töiden osalta. Tämä pykälä tarkastetiin kokouksessa.

Henkilöstövuokrauspalveluiden käyttöönotto/pilotointi ruoka- ja siivouspalveluissa/raportti kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus

1. merkitsi loppuselvityksen pilotoinnista tiedokseen

2. totesi, ettei henkilöstövuokrauspalveluiden käyttöä ole perusteltua jatkaa.

Orimattilan Lämpö Oy, ylimääräinen yhtiökokous 27.6.2024 klo 15.30

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Olli Jokinen.

Orimattilan Vesi Oy, ylimääräinen yhtiökokous 27.6.2024 klo 14.30

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tommi Hykkyrä (Kaitaranta ilmoittanut esteestä).

Kaupunginvaltuuston 17.6.2024 kokouspäätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouksesta 17.6.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön esittelytekstin mukaisesti.

Järjestelyeräneuvottelut 2024/tuloksen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa järjestelyeräneuvottelujen tuloksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen: työryhmän perustaminen Orimattilassa olevien tyhjien kiinteistöjen ja huoneistojen asuttamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ei perusta työryhmää. Samalla esitetään, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Vastaus valtuutettujen aloitteet: Koulujen rehtoreiden leikkihetki ykkösluokkalaisten kanssa

Kaupunginhallitus päätti antaa sivistysvaliokunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastaus valtuutettujen aloitteet: Lapsiystävällinen kunta

Kaupunginhallitus päätti antaa sivistysvaliokunnan aloitteen johdosta antaman selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia päätöksiä.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Muut asiat

Ida Jokinen toi terveiset maakuntavaltuuston 18.6.2024 kokouksesta.

© Orimattila 2024 creative-crue logo