Kaupunginhallituksen 20.5. päätöksiä

Orimattilan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 20.5. muun muassa kaupungin perintövarojen käyttöä. Se päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että varoja käytetään mm. vuosina 2024–2025 avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan ja vuosina 2025–2026 ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti myös myöntää täyttöluvan sivistysjohtajan viransijaisuuteen.

Alla lisää kokouksen päätöksiä. Esityslista ja valmistuttuaan pöytäkirja löytyvät kaupungin kotisivuilta kohdasta kaupunki ja päätöksenteko.

 

Kokouksen työjärjestys

Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Todettiin, ettei Muut asiat (§ 195) kirjattavaksi tulevia kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomia asioita ole.

Ennen varsinaisia kokousasioita Kai Koskinen kertoi Koulutuskeskus Salpauksen ajankohtaisista asioista.

Talousjohtaja Eero Aitkoski antoi katsauksen § 176 ja viestintäpäällikkö Tuomas Räihä antoi katsauksen § 177.

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Orimattilan kaupungin liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja niihin sisältyvän taloudenkehyksen ja päätti lähettää ne valiokunnille. Samalla kaupunginhallitus päätti ohjeistaa edustajansa kuntayhtymissä ja yhtiöissä noudattamaan ohjeen periaatteita.

Medianäkyvyyden vuosianalyysi vuodelta 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedokseen medianäkyvyyden vuosianalyysin.

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma ja yleistoimivalta laskujen hyväksynnästä

Kaupunginhallitus päätti, että laskujen ja tositteiden hyväksymisoikeudet myönnetään Konsernihallinnon osalta liitteen mukaisesti.

Delegointipäätökset 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon toimivallan siirtopäätöksistä vuodelta 2023.

Perintövarojen käyttäminen avoimeen varhaiskasvatukseen Kimpan toimintaan toimintavuodeksi 2024-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että avoimen varhaiskasvatuksen Kimpan toimintaan toimintavuodeksi 2024-2025 osoitetaan toimintakulut perintövaroista (Aarno Laurilan perintö, 2338) enintään 65 000 euroa elokuusta 2024 heinäkuuhun 2025.

Perintövarojen käyttö vuosina 2025-2026 ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi, sekä erityisryhmien liikunnan edistämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä mainituin perustein myönnetään määrärahat Munukan kuolinpesän varoista yhteensä 180 000 € käytettäväksi vuosille 2025 – 2026 senioriohjaajan sekä liikunnanohjaajan palkkauskustannuksiin (90 000 €/vuosi).

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö laitosäänestyksen järjestäminen vaalilaissa tarkoitetuissa paikoissa

Kaupunginhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen selvityksen ja lausunnon laitosäänestyksen järjestämisestä vaalilaissa tarkoitetuissa paikoissa.

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan merkitään, ettei Orimattilan kaupungissa ole Attendo Artjärveä vaan Artjärven palvelutalo.

Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Lausunto valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön liittyen oikaisuvaatimukseen valtiovarainministeriön päätöksestä VN/35660/2023

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi annetut lausunnot.

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.5.2024 klo 9.00.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia edusti kokouksessa Eero Aitkoski.

Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2024 klo 10.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousjohtaja Eero Aitkoski. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous 29.5.2024 klo 13.00

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa kaupunginjohtajan viransijainen hallintojohtaja Lilli Peltonen. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Täyttölupa/sivistysjohtajan viransijaisuus 22.7.2024-21.7.2025

Kaupunginhallitus

1. päätti myöntää täyttöluvan sivistysjohtajan viransijaisuuteen

2. viransijaisuus voidaan täyttää suorahaulla

3. viransijaisuuden ajalta maksetaan kokonaispalkkaa 7250 euroa kuukaudessa.

Valtuutettujen aloitteet

Kaupunginhallitus päätti aloitteiden valmistelusta seuraavasti: Lapsiystävällinen kunta -malli, lasten parlamentin puheenjohtaja Niilo Simola: sivistyspalveluiden valmisteluun

Maksuton pääsy Areenan kuntosalille ja uimahallille arkipäivinä klo 13-16 yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, nuorisovaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Vilho Korkala: hyvinvointitoimialan valmisteluun

Valtuutettujen määrä 1.6.2025 alkavalla valtuustokaudella 27 valtuutettuun, Susanna Särkinen: konsernipalveluiden valmisteluun

Orimattilasta Kiusaamisvapaa kaupunki, valtuutettu Riitta Lonka: hyvinvointitoimialan valmisteluun

Maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen torjuttava, valtuutettu Vesa Teräs: sivistystoimialan valmisteluun

Vastaus/ valtuustoaloite 26.2.2024 lasten parlamentin jäsen Noa Nieminen: kouluruuan maittavuus

Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen johdosta annetun selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Aloiteluettelo 2024

Kaupunginhallitus päätti antaa aloiteluettelon kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa valmiiksi merkityt aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Kaupunginvaltuuston 6.5.2024 kokouspäätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouksesta 6.5.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päätti panna ne täytäntöön esittelytekstin mukaisesti. Juha Hämäläinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia päätöksiä.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Muut asiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan vuosiloman 24.5.-9.6.2024 ja toteaa, että sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti hallintojohtaja. Kun yhdenjaksoinen vuosilomasijaisuus on yli kaksi viikkoa, tarkastetaan hallintojohtajan palkka kaupunginjohtajan kokonaispalkkaan. Tarkastamisajankohta on sijaisuuden alkaminen.

Hallintojohtaja Lilli Peltonen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki §28, kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä kohdan ajan toimi kaupunginjohtaja Kalle Larsson.

© Orimattila 2024 creative-crue logo