Kaupunginhallituksen 10.6. päätöksiä

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 10.6. ja päätti muun muassa aloittaa Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavamuutoksen laatimisen ja hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen Fortum Power & Heat Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus päätti niin ikään esittää valtuuston hyväksyttäväksi Jokimäentien teollisuusalueen asemakaavan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myydä teollisuustontin Orivillen alueelta Cleweron Oy:lle.

Alla lisää kokouksen päätöksiä. Esityslista ja valmistuttuaan pöytäkirja löytyvät kaupungin kotisivuilta kohdasta kaupunki ja päätöksenteko.

Kokouksen työjärjestys

Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin, että Muut asiat (§ 229) kirjattavaksi tulevia kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomia asioita oli Riitta Longalla. Lisäksi Kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta taustoitti §212 Pennalan teollisuusalueen osayleiskaava, kaavan käynnistämissopimus ja §213 A207 Jokimäentien teollisuusalueen asemakaavan hyväksyminen sekä talousjohtaja Eero Aitkoski antoi katsauksen § 215 Talouden seuranta 1-4/2024.

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden tarjouspyyntö

Kaupunginhallitus päätti, ettei Orimattilan kaupunki jätä ostotarjousta Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista Pukkilan kunnalle.

Pennalan teollisuusalueen osayleiskaava, kaavan käynnistämissopimus

Kaupunginhallitus päätti aloittaa Pennalan teollisuusalueen osayleiskaavamuutoksen laatimisen ja päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen Fortum Power & Heat Oy:n kanssa. Osayleiskaava on merkittävä ja kaavatyö voi alkaa heti. Osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan käynnistämissopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoitusten myötä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

A207 Jokimäentien teollisuusalueen asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja päätti esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Jokimäentien teollisuusalueen asemakaavan, kaava A207. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Teollisuustontin myynti, Oriville / Clewercon Oy

Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki myy Clewercon Oy:lle Viljamaan kylässä (418) sijaitsevan 4277 m2:n suuruisen kiinteistön Orikulma RN:o 11:348 (kiinteistötunnus 560-418-11- 348) kauppahinnalla 25 662,00 euroa (6,00€/m2) ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Talouden seuranta: Orimattilan kaupungin osavuosikatsaus 1-4/2024

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osavuosikatsauksen 1-4/2024 merkitsemistä tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan vuoden 2024 investointiohjelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että talonrakennushankkeilta siirretään 160 000 euroa infrahankkeille. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti, että virkaa ei täytetä.

Eron myöntäminen kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälälle

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälälle siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 31.8.2024.

Kaupunkikehitysjohtajan virkanimikemuutos

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkikehitysjohtajan virkanimikkeen elinvoimajohtajaksi.

Elinvoimajohtajan viran täyttölupa

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan elinvoimajohtajan virkaan. Virka voidaan täyttää aikaisintaan 1.9.2024 alkaen.

Kiinteistö Oy Orimattilan virastotalo varsinainen yhtiökokous 31.5.2024 klo 10

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Kaupungin kokousedustaja Riitta Lonka oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Kaupunkia edusti kokouksessa talousjohtaja Eero Aitkoski.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous 17.6.2024 klo 12

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti kokousohjeesta. Kaupunginhallitus nimesi Minna Sirnön kokousedustajaksi.

KAS Asunnot Oy:n yhtiökokous 18.6.2024

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tommi Hykkyrä.

Vastaus aloitteeseen: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Keskustan kehittäminen – Palojoen rannan suunnittelu ja hoito, Aurinkomajan päivitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen seuraavaa: Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta jatkaa Palojoen hankesuunnitelman jatkototeutusta edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala jatkaa pienten korjausten tekemistä alueella. Samalla esitetään, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valaistus Uotilantielle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että katuvalaistuksen toteuttamissuunnitelma päivitetään syksyllä 2024 ja Pennalan Uotilantien katuvalaistus lisätään päivitettävään valaistuksen toteutussuunnitelmaan toteutettavaksi lähivuosina. Samalla esitetään, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto- oikeutta.

Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Muut asiat

Riitta Lonka toi esille vaalilautakuntien ruokamäärärahan tarkistamisen tarpeen.

© Orimattila 2024 creative-crue logo