Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunki kilpailuttaa hankinnat noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä. Joissain palvelu- ja tavararyhmissä käytetään KL-Kuntahankintojen kilpailutuksia. Myös seudun kuntien yhteistyönä on kilpailutettu joitakin palvelu- ja tarvikehankintoja.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Hilmaan tästä.

Pienhankinnoissa (hankintalain kynnysarvot alittavat hankinnat) on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi

Tarjouspalvelu