Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Maanmittaustoimitukset

Maanmittaustoimitukset, kuten lohkomiset, rajankäynnit, yksityistietoimitukset ja rasitteiden perustamiset tekee Orimattilan alueella Maanmittauslaitoksen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto.

www.maanmittauslaitos.fi

Lainhuuto

Lainhuudon myöntämiseksi kutsutaan menettelyä, jossa merkitään lainhuudatus- ja kiinnitysrekisteriin kiinteistön tai sen osan uusi omistaja.
Kiinteistökaupan jälkeen uudella omistajalla on velvollisuus hakea lainhuutoa kuuden kuukauden aikana kauppakirjan allekirjoituksesta. Kiinteistökaupaksi lasketaan myös kiinteistön määräosa tai sen määräala.
Rekisteriin merkitään hakemuksesta myös kiinnitykset sekä erityiset oikeudet Jos kiinteistöä aiotaan käyttää lainojen vakuutena, on kiinteistöön haettava kiinnitystä. Yleisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus. Muita erityisiä oikeuksia ovat esimerkiksi metsänhakkuu- tai eläkeoikeus tai hallinnanjakosopimus.
Lainhuutoa sekä kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjaamista haetaan siltä maanmittaustoimistolta, jonka alueeseen kiinteistön sijaintipaikka kuuluu. Orimattila kuuluu Etelä-Suomen maanmittaustoimiston alueeseen.

www.maanmittauslaitos.fi