Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Roskaaminen on kielletty kaikilla alueilla.

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Roskaamista on myös risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin.

Ympäristönsuojelu valvoo jätelain roskaamiskieltoa. Rakennusvalvonta valvoo asuttujen rakennusten pihojen ja rakennustyömaiden siisteyttä.

poisheitettyä jätettä metsässä

Ilmoita roskaamisesta

Roskaamisesta voi ilmoittaa sähköisen palautejärjestelmän kautta tai ottamalla yhteyttä ympäristönsuojelun tai rakennusvalvonnan viranhaltijoihin.

Asiasta voi tehdä myös rikosilmoituksen poliisille.

Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen. Annetun puhdistamismääräyksen laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja/tai työn teettämiseen roskaajan kustannuksella.

Romuajoneuvot

Romuajoneuvon haltijan on toimitettava jätelain mukaisesti ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kunta siirtää romuajoneuvot, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuuteensa. Kunnan velvollisuus tulee voimaan, kun romuajoneuvon haltijalla on ollut kohtuullinen aika toimittaa ajoneuvo vastaanottopaikkaan.

Valtion teillä siirroista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirtää poliisi.

Orimattilassa ilmoitukset ja yhteydenotot katualueilla tai yleisillä alueilla havaituista hylätyistä ajoneuvoista sekä romuajoneuvoista voi tehdä kaupungin palautejärjestelmässä täällä.