Hyppää sisältöön

siili nurmikolla 1600x300

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemille sekä luonnon monimuotoisuudelle. Niillä voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen ar­voon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä.

Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäi­siä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Yleisimpiä ja tunnetuimpia vieraslajeja ovat mm. komealupiini, jättiputki, jättipalsami ja espanjansiruetana.

jättiputki hiekkalaatikon reunalla

pdf Vieraslajien torjunta Orimattilassa -oppaan löydät tästä linkistä (4.29 MB)

Laki edellyttää torjuntaa

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) tuli voimaan 1.1.2016. Lain tarkoituksena on haitallisten lajien tuonnin ja leviämisen estäminen. Laissa säädetään myös toimenpiteistä vieraslajeista aiheutuvien vahingollisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi. Tällä hetkellä torjuntavelvoite koskee kasveista vain kaukasianjättiputkea.

ELY-keskus valvoo vieraslajisäädösten noudattamista.

Jättiputken torjunta Orimattilassa

Orimattilalaisilta pyydettiin jättiputkihavaintoja kesällä 2016. Tietojen pohjalta aloitettiin torjuntatyö kaupungin omistamilla alueilla. Torjuntaa tehdään niittämällä, kaivamalla, peittämällä sekä myrkyttämällä kasvustoja.

Yksityisille maanomistajille kaupunki antaa ohjeita jättiputken ja muiden vieraslajien torjuntaan.

Ilmoita vieraslajihavainnoista

Vieraslajihavaintoja kerätään valtakunnalliseen vieraslajiportaaliin.  

Voit ilmoittaa havainnoistasi myös kaupungin palautepalveluun.