Hyppää sisältöön

kuvituskuva viivain ja kynä 1600x300x72

Orimattilassa asemakaavoitettuja alueita on keskustassa, Pennalassa, Hennassa sekä Artjärvellä. Keskustassa on asemakaavoitettua aluetta yhteensä noin 1200 ha, Pennalassa 240 ha, Hennassa 26 ha ja Artjärvellä 180 ha. Lisäksi Mallusjärvellä Kotkanniemessä on voimassa ranta-asemakaava.

Voimaan tulleet asemakaavat päivitetään ajantasakaavaan. Ajantasakaavaan voit tutustua Orimattilan kaupungin karttapalvelussa.

 

Vuonna 2023 voimaan tulleet asemakaavat

A198 Prisma

Prisman asemakaavan muutoksen tavoitteena mahdollistaa nykyisen S-marketin laajentaminen Prismaksi.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Prisman asemakaavan muutoksen kokouksessaan 14.03.2022 (§15). Hyväksymispäätöksestä jätettiin valituksia Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset päätöksellään 843/2023. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi 15.6.2023.

  pdf Kaavakartta (2.78 MB)
  pdf Kaavaselostus (4.58 MB)
  pdf Kaavaselostuksen liitteet (7.69 MB)

pdf
(7.69 MB)
  pdf Liikenneselvitys (2.31 MB)
  pdf Kulttuuriympäristön selvitys (10.41 MB)

A202 Helsingintien asemakaavan muutos

Helsingintie on nykyisellään maantie. Kaavamuutoksella tiealue muutetaan katualueeksi ja Helsingintiestä tehdään kadunpitopäätös. Asemakaavan muutos on saavuttanut ehdotusvaiheen.

Kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Helsingintien asemakaavan muutoksen kokouksessaan 06.02.2023 (§10). Asemakaava saa lainvoiman 18.04.2023.

  pdf Kaavakartta (3.59 MB)
  pdf Kaavaselostus (7.74 MB)

A211 Pelastusaseman asemakaavan muutos

Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan MRL 52§:n mukaisesti kokouksessaan 18.10.2022 § 143 hyväksymä Pelastusaseman asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 14.02.2023.

  pdf Kaavakartta (1.41 MB)
  pdf Kaavaselostus (8.30 MB)

Vuonna 2022 voimaan tulleet asemakaavat

A205 Messinkitie

Nesco Oy ja Ferroplan Oy ovat hakeneet asemakaavan muutosta lisärakennusoikeuden saamiseksi. Samalla on tarkoitus päivittää vanhan teollisuuskaavan ympäristömääräykset nykylainsäädännön edellyttämälle tasolle.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52 §:n mukaisesti kokouksessaan 31.01.2022 § 6-8 hyväksyneet Messinkitien, Neilikkakujan sekä Ravitien asemakaavat. Asemakaava on saanut lainvoiman 24.03.2022.

  pdf Kaavakartta (2.17 MB)
  pdf Kaavaselostus (3.28 MB)

 A206 Neilikkakujan asemakaavan muutos

Neilikkakujan kaavamuutoksella selvitetään edellytyksiä tonttikoon kasvattamiseksi. Tarve on noussut esiin Hennan toteutettavuustarkastelun myötä.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52 §:n mukaisesti kokouksessaan 31.01.2022 § 6-8 hyväksyneet Messinkitien, Neilikkakujan sekä Ravitien asemakaavat. Asemakaava on saanut lainvoiman 24.03.2022.

  pdf Kaavakartta (1.09 MB)
  pdf Kaavaselostus (3.61 MB)

 

A208 Ravitien asemakaavamuutos

Kaavamuutoksella pyritään säilyttämään Villintien eteläisin tasoristeys kevyen liikenteen käytössä.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52 §:n mukaisesti kokouksessaan 31.01.2022 § 6-8 hyväksyneet Messinkitien, Neilikkakujan sekä Ravitien asemakaavat. Asemakaava on saanut lainvoiman 24.03.2022.

  pdf Kaavakartta (1.28 MB)
  pdf Kaavaselostus (4.06 MB)

 

Vuonna 2021 voimaan tulleet asemakaavat

A201 Porkkallion asemakaava

 

Porkkallion asemakaavan tavoitteena on uuden pientaloalueen rakentamisen mahdollistaminen Pennalan Porkkallion ympäristöön.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuuston MRL 52§:n mukaisesti kokouksessaan 07.06.2021 § 34 hyväksymä Porkkallion asemakaava on lainvoimainen.

Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) sekä lisätietoja kaavasta on saatavilla Orimattilan kaupungin verkkosivuilta tai kaupungintalolta (Erkontie 9, 2.krs)

  pdf A201 Kaavakartta (2.33 MB)
  pdf A201 Kaavaselostus (2.33 MB)
  pdf Arkeologinen inventointi (3.26 MB)
  pdf Katsaus kasvillisuuteen (4.46 MB)

 

A203 Virenojan katualueen asemakaavan muutos

Orimattilan kaupungin elinvoima- ja tekninen valiokunnan kokouksessa 08.12.2020 (§ 188) MRL 52§:n mukaisesti hyväksymä Virenojan katualueen asemakaavan muutos on lainvoimainen 02.02.2021

Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) sekä lisätietoja kaavasta on saatavilla Orimattilan kaupungin verkkosivuilta tai kaupungintalolta (Erkontie 9, 2.krs)

  pdf  A203 Kaavakartta (3.31 MB)
  pdf  A203 Kaavaselostus (992 KB)

 

Vuonna 2020 voimaan tulleet asemakaavat

A200 Isännäntie

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuuston MRL 52§:n mukaisesti kokouksessaan 05.10.2020 §12 hyväksymä Isännäntien asemakaavan muutos on lainvoimainen 08.12.2020. Asemakaavan muutos mahdollistaa rivitalon rakentamisen kahdelle entiselle omakotitontille.

  pdf Kaavakartta (756 KB)
  pdf Kaavaselostus (6.74 MB)

 

A157 Virenoja, koulun seutu

Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa omakotitalojen rakennuspaikkoja Virenojantien varteen.

Orimattilan kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.02.2020 (§5) hyväksytty Virenojan asemakaava on lainvoimainen 7.4.2020.

  pdf Kaavakartta (2.05 MB)
  pdf Kaavaselostus (31.89 MB)

 

Vuonna 2019 voimaan tulleet asemakaavat

A183 Mäntylä, Koulutie

Tarkoituksena on ajantasaistaa alueen osin lähes 40 vuotta vanha asemakaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä.

Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.09.2019 §48, ja se sai lainvoiman 13.11.2019.
pdf Kaavakartta (600 KB)
  pdf  Kaavaselostus (6.31 MB)

A170 Artjärvi, entinen kunnantalo

Entistä kunnantaloa ja sen lähiympäristöä koskevan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä.

  pdf Lainvoimainen kaavakartta (651 KB)

  pdf Lainvoimaisen kaavan selostus (2.16 MB)

A195 Keskusta, kortteli 0304 ja sen lähiympäristö

Asemakaavan muutos koskee korttelia 0304 ja Veteraanipuistoa sekä osaa Heinämaantien tiealueesta. Kaavamuutostyössä tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa päivittäistavarakauppa tai muuta liiketoimintaa kortteliin 0304 ja sen lähiympäristöön osoitteeseen Veteraanitie 1.

pdf Lainvoimainen kaavakartta (1.62 MB)

pdf Lainvoimaisen kaavan selostus (2.05 MB)

 

A197 Hennan bulevardin katualueen laajennus

Asemakaavatyön tarkoituksena on leventää Hennan Bulevardin pohjoisosan katualuetta. Asemakaavalla mahdollistetaan Hennan bulevardin rakentaminen Vanhalle Helsingintielle saakka.

Asemakaava hyväksyttiin elinvoima- ja teknisessä valiokunnassa 12.03.2019 ja se sai lainvoiman 09.04.2019

  pdf  Lainvoimainen asemakaava (3.09 MB)

  pdf Lainvoimaisen asemaakavan selostus (6.83 MB)

A171 Mäntylä, Wanha Amis

Asemakaavan muutos koskee Mäntylän alueella sijaitsevan vanhan ammattikoulun, Wanhan Amiksen, kiinteistöä. Tavoitteena on päivittää korttelin 0426 osan asemakaavatilanne vastaamaan nykytilannetta ja osoittaa kiinteistölle katuyhteys Koulutieltä.

Asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupungivaltuustossa 12.11.2018 § 61 ja sai lainvoiman 10.01.2019

pdf Lainvoimainen asemakaava (617 KB)

pdf Lainvoimaisen asemakaavan selostus (4.36 MB)

 

 

2018 voimaan tulleet asemakaavat

193 Reijonkuja ja kortteli 0141

Reijonkujan ja korttelin 0141 asemakaavan muutos on hyväksytty elinvoima- ja teknisessä valiokunnassa 12.12.2017 ja se sai lainvoiman 7.3.2018.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

189 Pennala, Uotilanrinne

Uotilanrinteen asemakaava on hyväksytty Orimattilan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018 (§ 37) ja se sai lainvoiman 2.8.2018.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

173 Pennala, Lastikanrinteen kortteli 36

Lastikanrinteen korttelia 36 koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty elinvoima- ja teknisessä valiokunnassa 8.5.2018 (§ 64) ja se sai lainvoiman 11.7.2018.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

151 Sampola, kortteli 1302 ja Sampolanpuisto

Sampolan korttelin 1302 ja Sampolanpuiston asemakaavan muutos on hyväksytty Orimattilan kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.2.2018 (§ 4) ja se sai lainvoiman 16.5.2018.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

 

 

 

2017 voimaan tulleet asemakaavat

194 Pennala, Pennalantien katualue

Pennalantien katualueen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.8.2017 ja se sai lainvoiman 1.11.2017.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

188 Mäntylä, uusi urheilutalo

Uuden urheilutalon asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2017 ja se sai lainvoiman 12.4.2017.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

 

2016 voimaan tulleet asemakaavat

187 Lintula, Korttelit 1501 ja 1502

Asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 11.10.2016 ja se sai lainvoiman 8.12.2016.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

186 Myllylä, Kortteli 0608

Asemakaavan muutos hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 13.9.2016 ja se sai lainvoiman 9.11.2016.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

185 Pennala, Kytöniityntien polttoaineen jakeluasema

Asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.2.2016 ja se sai lainvoiman 20.4.2016.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto

177 Henna, Länsirinne

Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2015 ja se sai lainvoiman 3.2.2016.

folder Lainvoimainen kaava-aineisto