Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmän  pdf kaavoituskatsauksen 2023 ja kaavoitusohjelman 2024-2028 (8.55 MB) kokouksessaan 27.11.2023 §82

Kaavoitusohjelman kohteet kaupungin karttapalvelussa: https://kartta.lahti.fi/IMSOrimattila/?mid=ko65

Lisäksi kaupunginvaltuusto on käsitellyt pdf strategisen maankäytön suunnitelmaa 2019 (10.80 MB) kokouksessaan 09.12.2019 §65. Strategisen maankäytön suunnitelman tehtävänä on täydentää kaupungin strategiaa ja ohjata alueiden käytön kehittämistä.

 

Uudenkartanon aurinkovoimala

Neoen Renewables Finland Oy hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa aurinkovoimalan rakentamiseksi Uuteenkartanoon, Pakaan kylän pohjoispuolelle. Hankealue on noin 197 hehtaaria ja koostuu kymmenestä kiinteistöstä. Voimalan teho olisi noin 100 MWp. Alueelle tulisi aurinkopaneelien lisäksi 66 muuntamorakennusta ja sähköasema, kaapelit maan alle.

Saadun palautteen vuoksi hankesuunnitelmaa on muutettu. Suunnittelualuetta on laajennettu pohjoiseen, puron ympärille on jätetty leveämpi ekologinen käytävä, reunoille on tehty aluevarauksia maisemointia varten, aurinkopaneleita on poistettu talojen läheltä.

Toinen kuulemiskierros, 16.10 muokattu suunnitelma: Huomautukset muokatusta hankesuunnitelmasta 3.11. mennessä osoitteeseen

  pdf Hankekuvaus (1.53 MB)
  pdf Asemapiirustus (556 KB)
  pdf Asemapiirustus 1 (649 KB)
  pdf Asemapiirustus 2 (499 KB)
  pdf Asemapiirustus 3 (459 KB)
  pdf Asemapiirustus 4 (497 KB)
  pdf Asemapiirustus 5 (483 KB)
  pdf Asemapiirustus 6 (397 KB)
  pdf Asemapiirustus 7 (535 KB)
  pdf Asemapiirustus 8 (565 KB)
  pdf Asemapiirustus 9 (398 KB)
  pdf Asemapiirustus 10 (417 KB)
  pdf Yleissuunnitelma 1 (8.49 MB)
  pdf Yleissuunnitelma 2 (581 KB)
  pdf Yleissuunnitelma 3 (811 KB)
  pdf Yleissuunnitelma 4 (328 KB)
  pdf Yleissuunnitelma 5 (873 KB)
  pdf Yleissuunnitelma 6 (323 KB)
  pdf Hulevesiraportti (2.64 MB)
  pdf Hulevesiraportin liite (1.02 MB)
  pdf Luontoselvitys (5.59 MB)
  pdf Arkeologinen inventointi (1.82 MB)
  pdf Aluekatsaus (4.90 MB)
  pdf Ilmastovaikutusten arviointi (3.45 MB)
  pdf Maisemaselvitys (8.60 MB)
  pdf Vaikutusarviointi (219 KB)

 

Ensimmäinen kuulemiskierros
  pdf Hankekuvaus (1.41 MB)
  pdf Asemapiirustus 1 (465 KB)
  pdf Asemapiirustus 2 (363 KB)
  pdf Asemapiirustus 3 (414 KB)
  pdf Asemapiirustus 4 (371 KB)
  pdf Asemapiirustus 5 (391 KB)
  pdf Asemapiirustus 6 (356 KB)
  pdf Asemapiirustus 7 (494 KB)
  pdf Asemapiirustus 8 (501 KB)
  pdf Asemapiirustus väritetty (328 KB)
  pdf Muuntamo (19 KB)
  pdf Aurinkopaneelirivistö (24 KB)
  pdf Aita ja portti (47 KB)
  pdf Sähköasema (336 KB)
  pdf Hulevesiselvitys (2.34 MB)
  pdf Luontoselvitys (5.31 MB)
  pdf Arkeologinen inventointi (2.13 MB)
  pdf Aluekatsaus (5.76 MB)
  pdf Ilmastovaikutukset (1.51 MB)
  pdf Maisemaselvitys (7.54 MB)
  pdf Vaikutusarviointi (695 KB)
  pdf Rakennettavuusselvitys (446 KB)

 

Vireillä olevat kaavahankkeet

Kuivannon tuulivoimaosayleiskaava

Kuivannon kylään tutkitaan mahdollisuutta rakentaa tuulivoimapuisto.

Ehdotusvaihe (12/2023):

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.12.2023 §399 asettaa Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 15.1.2024 – 15.02.2024. Suunnitelmiin voi tutustua Orimattilan kaupungintalon 2.kerroksen ilmoitustaululla (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Kaavaehdotuksesta järjestetään infopiste 25.1.2024 klo 10-18 Kuivannon maamiesseurantalolla (Koskustentie 1422). Tervetuloa oman aikataulun mukaan.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa 15.02.2024 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Kaavaehdotuskartta (3.66 MB)
  pdf Kaavaehdotuksen selostus (11.20 MB)

Liitteet:
  pdf Liite 1 OAS (1.29 MB)
  pdf Liite 2 Aloitusvaiheen muistio (110 KB)
  pdf Liite 3a Luontoselvitys (5.73 MB)
  pdf Liite 3b Luontoselvityksen täydennykset 2023 (7.59 MB)
  pdf Liite 4a Muinaisjäännösinventointi (4.80 MB)
  pdf Liite 4b Arkeologinen täydennysinventointi 2023 (3.45 MB)
  pdf Liite 5 Näkemäalueanalyysi (4.34 MB)
  pdf Liite 6 Havainnekuvat (19.86 MB)
  pdf Liite 7 Melumallinnus (6.46 MB)
  pdf Liite 8 Välkemallinnus (9.94 MB)
  pdf Liite 9 Muutonseurantaraportti (1.56 MB)
  pdf Liite 10 Asukaskyselyraportti (2.33 MB)
  pdf Liite 11 Luonnosvaiheen palauteraportti (370 KB)
  pdf Liite Hamina-Kotka erikoiskuljetusselvitys (471 KB)

 

Luonnosvaihe (11/2022):

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2022 asettaa Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 24.11.2022 – 01.01.2023. Suunnitelmiin voi tutustua Orimattilan kaupungintalon 2.kerroksen ilmoitustaululla (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi). Lisäksi kaupunginhallitus päätti purkaa osayleiskaavan laatimista varten asetetun toimenpiderajoituksen, sillä se ei ole enää osayleiskaavan suunnittelun kannalta tarpeellinen. Rakennuskielto jää yhä voimaan.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee 01.01.2023 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

  pdf Kaavaluonnoksen kartta (3.20 MB)
  pdf Kaavaluonnoksen selostus (8.33 MB)
  pdf Selostuksen liitteet (56.02 MB)

Rakennuskielto:
Kaupunginhallitus on määrännyt 24.1.2022 § 32 Kuivannolla maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen osayleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä eikä jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös on määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

  pdf Rakennuskieltokartta (3.01 MB)

 HUOM! Kaupunginhallitus on purkanut toimenpiderajoituksen kokouksessaan 21.11.2022.

 

A212 Käkeläntien tasoristeyksen asemakaavamuutos

Käkeläntien rautatietasoristeyksen sulkemisesta on tehty valtuustoaloite ja Väylävirasto pitää risteystä vaarallisena. Kaavatyön yhteydessä selvitetään eri vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseksi turvallisesti. Käkeläntien kaavahankkeesta pidetään kaavakävely ti 16.1. klo 17.30, lähtö Jokivarren koulun parkkipaikalta. Nähtävilläoloaikana järjestetään myös verkkokysely: https://link.webropolsurveys.com/S/86C39492D921A145

  pdf A212 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.52 MB)

Asemakaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 08.01.2024 – 09.02.2024. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 09.02.2024 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf A212 Kaavaluonnokset (1.93 MB)
  pdf A212 Kaavaselostus
(9.83 MB)
  pdf Käkeläntien liikenneselvitys (778 KB)

 

A207 Jokimäentien asemakaava

Pennalassa Jokimäentien kaavahankkeen tarkoituksena on laajentaa työpaikka-aluetta.

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 28.03. - 28.04.2024. Suunnitelmaan voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 28.04.2024 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf A207 Kaavaehdotus (2.36 MB)
  pdf A207 Kaavaselostus liitteineen (29.61 MB)

A210 Lankilantien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella muutetaan koko Lankilantie Pennalantieltä radalle saakka katualueeksi. Kadunpitopäätöksen myötä alueen suunnittelu, rakentaminen ja hoito siirtyy kaupungin vastuulle.

Asemakaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 01.02. – 01.03.2024. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 01.03.2024 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf A210 Kaavakartta (luonnosvaihe) (49.65 MB)
  pdf A210 Kaavaselostus (luonnosvaihe) (16.52 MB)
pdf A210 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.44 MB)

 

A213 Tullintien asemakaavamuutos

Tullintiellä sijaitsevan Taidelinnan ympärillä on tarve tarkistaa katualueen rajaus ja selvittää katutoimintojen toimivuus. Samalla selvitetään lisärakentamisen mahdollisuudet Tullintien ja Erkontien risteysalueella.

Tullintien asemakaavamuutoksen valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen.

Asemakaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 30.11.2023 – 12.1.2024. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 12.1.2024 mennessä osoitteeseen:

tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

 

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta on 21.11.2023 kokouksessaan päättänyt asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan hieman myöhemmin.

  pdf Kaavaluonnos (56.11 MB)
  pdf Kaavaselostus (5.16 MB)

  pdf A213 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.90 MB)

 

A214 Jymylinnantien asemakaavamuutos

Jymylinnantietä ei olla koskaan toteutettu nykyisen asemakaavan mukaisesti. Asemakaavamuutoksella tutkitaan Jymylinnantien linjauksen siirtämistä pohjoisemmaksi. Samalla tutkitaan Jymylinnan parkkialueen ja Jymylinnan alueen kokonaisuutta.

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 08.09.2023 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmista voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.28 MB)

 

Jymylinnantien asemakaavamuutoksen valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen.
Kaavamuutostyössä tarkastellaan mahdollisuutta siirtää Jymylinnantien nykyistä linjausta pohjoisemmaksi.

Asemakaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 30.10. – 30.11.2023.

  pdf Luonnoksen kaavakartta (2.65 MB)
  pdf Luonnoksen selostus (3.18 MB)

 

A204 Veteraanitien kerrostalo

Veteraanitien kerrostalon kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan kaavan mukaisen kerrostalotontin kerroslukua kahdesta kolmeen ja kasvattaa tontin rakennusoikeuden määrää.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.5. – 30.5.2021.

  pdf A204 Kaavaluonnos (516 KB)
  pdf A204 Kaavaselostus (4.61 MB)

 

Villi-Sampolan osayleiskaavan muutos

 

Orimattilan keskustan pohjoispuolelle on vireillä osayleiskaavan muutos. Lahdentien ja Heinämaantien väliselle alueelle on toivottu radan ylittävää, alueen yrittäjät Lahdentielle yhdistävää katua. Alueella sijaitsee mm. Orivillen ja Sampolan teollisuusalue sekä hevosvalmennuskeskus.

Kaavamuutokseen liittyen on valmistunut WSP Finland Oy:n tekemä Villi-Sampolan liikenneselvitys, jossa hahmotellaan alueen kokoojakadun ja muun liikenteen toteuttamisen vaihtoehtoja.

Osayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2014. Liikenneselvityksessä on huomioitu tuolloin annetut maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Lisäksi tausta-aineistoa täydennettiin kysymällä kesäkuussa Orivillen, Hevoskylän ja Sampolan alueen yrittäjiltä, miten suunnitelma vaikuttaisi yrityksien liikenteeseen.

  pdf Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.13 MB)

  pdf Liikenneselvitys 2020 (3.59 MB)