Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmän  pdf kaavoituskatsauksen 2021 ja kaavoitusohjelman 2022-2026 (6.20 MB) kokouksessaan 13.12.2020 §73.

Kaavoitusohjelman kohteet kaupungin karttapalvelussa: https://kartta.lahti.fi/IMSOrimattila/?mid=790

 

 Lisäksi kaupunginvaltuusto on käsitellyt pdf strategisen maankäytön suunnitelmaa 2019 (10.80 MB) kokouksessaan 09.12.2019 §65. Strategisen maankäytön suunnitelman tehtävänä on täydentää kaupungin strategiaa ja ohjata alueiden käytön kehittämistä.

Vireillä olevat kaavahankkeet

 

A198 Prisma

Orimattilan keskustassa alkaa asemakaavan muutostyö nykyisen S-marketin laajentamiseksi Prisma-kokoluokan myymäläksi.

Ehdotusvaihe

Prisman kaavaehdotus oli elinvoima- ja teknisen valiokunnan käsiteltävänä 14.04.2020 §57 sekä kaupunginhallituksen käsiteltävänä 20.04.2020 §4. Kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Kaava oli nähtävillä 7.5. – 19.6.2020 välisen ajan.

  pdf Kaavaehdotus (1.74 MB)
  pdf Ehdotuksen selostus (6.27 MB)
  pdf Kaavaehdotus A4-sivuina (663 KB)

 

Luonnosvaihe

Prisman kaavaluonnokset olivat elinvoima- ja teknisen valiokunnan kokouksessa käsiteltävänä 8.10.2019 §4. Kaavaluonnokset asettiin nähtäville 16.10. - 15.11.2019 väliseksi ajaksi. Nähtäville asetetaan kolme eri kaavaluonnosvaihtoehtoa.

  pdf Kaavaluonnos VE1 (599 KB)
  pdf Kaavaluonnos VE2 (879 KB)
  pdf Kaavaluonnos VE3 (853 KB)
  pdf Kaavaluonnokset yhdessä tiedostossa (1.69 MB)
  pdf Kaavaselostus (4.05 MB)

Kaavaa varten laaditut selvitykset
  pdf Liikenneselvitys (2.31 MB)
  pdf Kulttuuriympäristön selvitys (10.41 MB)

 

Aloitusvaihe

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 18.06 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.66 MB)

 

A202 Helsingintien asemakaavan muutos

Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt kaavahanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 06.10.2021 ja se on nähtävillä kaupungintalon toisessa kerroksessa (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää sähköpostitse tai postitse Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.57 MB)

 

A204 Veteraanitien kerrostalo

Veteraanitien kerrostalon kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan kaavan mukaisen kerrostalotontin kerroslukua kahdesta kolmeen ja kasvattaa tontin rakennusoikeuden määrää.

Asemakaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 3.5. – 30.5.2021.

  pdf A204 Kaavaluonnos (516 KB)
  pdf A204 Kaavaselostus (4.61 MB)

 

A205 Messinkitie

Nesco Oy ja Ferroplan Oy ovat hakeneet asemakaavan muutosta lisärakennusoikeuden saamiseksi. Samalla on tarkoitus päivittää vanhan teollisuuskaavan ympäristömääräykset nykylainsäädännön edellyttämälle tasolle.

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 21.09. – 22.10.2021. Asemakaavaehdotukseen voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalon ulkoilmoitustaululla Rantatien puolella (Erkontie 9), teknisen toimialan ilmoitustaululla (Erkontie 9, 2.krs) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).
Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot asemakaavaehdotuksesta tulee toimittaa kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 22.10.2021 mennessä osoitteeseen: tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila

  pdf A205 Kaavaehdotus (1.79 MB)
  pdf A205 Kaavaehdotuksen selostus (5.21 MB)

 

A206 Neilikkakujan asemakaavan muutos

Neilikkakujan kaavamuutoksella selvitetään edellytyksiä tonttikoon kasvattamiseksi. Tarve on noussut esiin Hennan toteutettavuustarkastelun myötä.

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 15.11. – 15.12.2021.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Kaupunkikehitys- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 15.12.2021 mennessä osoitteeseen:
tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf Kaavakartta
(741 KB)
  pdf Kaavaselostus (5.17 MB)

 

A207 Jokimäen teollisuusalue

 

A208 Ravitien asemakaavamuutos

Ravitien asemakaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Kaavamuutoksella pyritään säilyttämään Villintien eteläisin tasoristeys kevyen liikenteen käytössä.

Asemakaavaehdotuson yleisesti nähtävillä 15.11. – 15.12.2021. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalon ulkoilmoitustaululla Rantatien puolella (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi).


Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle osoitettuna 15.12.2021 mennessä osoitteeseen:
tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

  pdf  Kaavakartta (665 KB)
  pdf Kaavaselostus (5.70 MB)

 

Villi-Sampolan osayleiskaavan muutos

 

Orimattilan keskustan pohjoispuolelle on vireillä osayleiskaavan muutos. Lahdentien ja Heinämaantien väliselle alueelle on toivottu radan ylittävää, alueen yrittäjät Lahdentielle yhdistävää katua. Alueella sijaitsee mm. Orivillen ja Sampolan teollisuusalue sekä hevosvalmennuskeskus.

Kaavamuutokseen liittyen on valmistunut WSP Finland Oy:n tekemä Villi-Sampolan liikenneselvitys, jossa hahmotellaan alueen kokoojakadun ja muun liikenteen toteuttamisen vaihtoehtoja.

Osayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2014. Liikenneselvityksessä on huomioitu tuolloin annetut maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Lisäksi tausta-aineistoa täydennettiin kysymällä kesäkuussa Orivillen, Hevoskylän ja Sampolan alueen yrittäjiltä, miten suunnitelma vaikuttaisi yrityksien liikenteeseen.

  pdf Liikenneselvitys 2020 (3.59 MB)

 

 

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

A191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016

A196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.