Hyppää sisältöön

Orimattilan keskustan ilmakuva 2016 1600x300

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmän  pdf kaavoituskatsauksen 2022 ja kaavoitusohjelman 2023-2027 (4.35 MB) kokouksessaan 07.11.2022 §56 ja hyväksyi siihen päivityksen 12.12.2022 §71.

Kaavoitusohjelman kohteet kaupungin karttapalvelussa: https://lahti.asiointi.fi/IMSOrimattila/?mid=k069

Lisäksi kaupunginvaltuusto on käsitellyt pdf strategisen maankäytön suunnitelmaa 2019 (10.80 MB) kokouksessaan 09.12.2019 §65. Strategisen maankäytön suunnitelman tehtävänä on täydentää kaupungin strategiaa ja ohjata alueiden käytön kehittämistä.

 

Rakennuskiellot

Kaupunginhallitus on määrännyt 24.1.2022 § 32 Kuivannolla maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen osayleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä eikä jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös on määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

  pdf Rakennuskieltokartta (3.01 MB)

 HUOM! Kaupunginhallitus on purkanut toimenpiderajoituksen kokouksessaan 21.11.2022.

Vireillä olevat kaavahankkeet

Kuivannon tuulivoimaosayleiskaava

Kuivannon kylään tutkitaan mahdollisuutta rakentaa tuulivoimapuisto.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2022 asettaa Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 24.11.2022 – 01.01.2023. Suunnitelmiin voi tutustua Orimattilan kaupungintalon 2.kerroksen ilmoitustaululla (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (www.orimattila.fi). Lisäksi kaupunginhallitus päätti purkaa osayleiskaavan laatimista varten asetetun toimenpiderajoituksen, sillä se ei ole enää osayleiskaavan suunnittelun kannalta tarpeellinen. Rakennuskielto jää yhä voimaan.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee 01.01.2023 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo@orimattila.fi tai Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

  pdf Kaavaluonnoksen kartta (3.20 MB)
  pdf Kaavaluonnoksen selostus (8.33 MB)
  pdf Selostuksen liitteet (56.02 MB)

A202 Helsingintien asemakaavan muutos

Helsingintie on nykyisellään maantie. Kaavamuutoksella tiealue muutetaan katualueeksi ja Helsingintiestä tehdään kadunpitopäätös. Asemakaavan muutos on saavuttanut ehdotusvaiheen.

Kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Helsingintien asemakaavan muutoksen kokouksessaan 06.02.2023 (§10). Pöytäkirjanote: https://orimattilad10.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023256-10

  pdf A202 Kaavakartta (8.31 MB)
  pdf A202 Kaavaselostus (7.71 MB)

pdf Meluselvitys (5.39 MB)

 

A209 Erkontie-Artjärventie-Pakaantie liittymäalueen asemakaavamuutos

Erkontien, Artjärventien ja Pakaantien liittymäalueen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Kaavamuutostyön tarkoituksena on varata tarvittavat katualueet liittymäjärjestelyjen toteuttamiseksi. Kaavatyön rinnalla tarkastellaan erilaisia liittymäratkaisuja.

Asemakaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 09.01. – 10.02.2023. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana Orimattilan kaupungintalon 2.kerroksen ilmoitustaululla (Erkontie 9) sekä kaupungin kotisivuilla (https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat).Suunnitelmasta pidettiin kaavakävely 24. tammikuuta klo 17.30 – 19.

  pdf A209 Kaavaluonnos (3.45 MB)
  pdf A209 Kaavaluonnoksen selostus (7.23 MB)

A198 Prisma

Prisman asemakaavan muutoksen tavoitteena mahdollistaa nykyisen S-marketin laajentaminen Prismaksi.

Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuusto on MRL 52§:n mukaisesti hyväksynyt Prisman asemakaavan muutoksen kokouksessaan 14.03.2022 (§15). Asemakaavasta on tehty 3 kpl valitusta hallinto-oikeuteen.

  pdf Kaavakartta (2.12 MB)

  pdf Kaavaselostus (4.55 MB)

  pdf Kaavaselostuksen liitteet (7.69 MB)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja: https://orimattilad10.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022144-4

 

Kaavaa varten laaditut selvitykset
  pdf Liikenneselvitys (2.31 MB)
  pdf Kulttuuriympäristön selvitys (10.41 MB)

 

A204 Veteraanitien kerrostalo

Veteraanitien kerrostalon kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa olemassa olevan kaavan mukaisen kerrostalotontin kerroslukua kahdesta kolmeen ja kasvattaa tontin rakennusoikeuden määrää.

Asemakaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 3.5. – 30.5.2021.

  pdf A204 Kaavaluonnos (516 KB)
  pdf A204 Kaavaselostus (4.61 MB)

 

Villi-Sampolan osayleiskaavan muutos

 

Orimattilan keskustan pohjoispuolelle on vireillä osayleiskaavan muutos. Lahdentien ja Heinämaantien väliselle alueelle on toivottu radan ylittävää, alueen yrittäjät Lahdentielle yhdistävää katua. Alueella sijaitsee mm. Orivillen ja Sampolan teollisuusalue sekä hevosvalmennuskeskus.

Kaavamuutokseen liittyen on valmistunut WSP Finland Oy:n tekemä Villi-Sampolan liikenneselvitys, jossa hahmotellaan alueen kokoojakadun ja muun liikenteen toteuttamisen vaihtoehtoja.

Osayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2014. Liikenneselvityksessä on huomioitu tuolloin annetut maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Lisäksi tausta-aineistoa täydennettiin kysymällä kesäkuussa Orivillen, Hevoskylän ja Sampolan alueen yrittäjiltä, miten suunnitelma vaikuttaisi yrityksien liikenteeseen.

  pdf Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.13 MB)

  pdf Liikenneselvitys 2020 (3.59 MB)

 

 

 

Valmisteilla olevat kaavahankkeet

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olevien kaavahankkeiden etenemistä voi seurata sivustolta Esityslistat ja pöytäkirjat.

A191 Pennala, Rautamäentien teollisuusalue

Rautamäentien teollisuusalueen asemakaava sijaitsee Pennalassa Rautamäentien varrella. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta.

Vireilletulo kuulutettu 23.3.2016.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (766 KB) oli nähtävillä 23.3. - 8.4.2016

A196 Virenoja, Joutsensuva

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä asumista sekä yleinen uimaranta ja virkistysalue. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta sovitaan Orimattilan kaupungin ja maanomistajien kesken laadittavalla maankäyttösopimuksella.

Vireilletulo kuulutettu 24.5.2017.
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (426 KB) oli nähtävillä 24.5. - 9.6.2017.