Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Orimattilan avoin ja tasainen taajama-alue sekä laaja kevyen liikenteen verkosto antavat hyvät mahdollisuudet liikkua pyörällä tai jalan. Kaupungin kunnossapidettäviä kävely- ja pyöräilyteitä Orimattilassa on yhteensä noin 43 kilometriä. Lisäksi ELY-keskuksen ylläpitämät valtion teiden kevyen liikenteen väylät ovat tärkeä osa kaupungin kevyen liikenteen verkostoa.

Orimattilan keskustasta on toimiva pyörätieyhteys mm. Virenojalle, Pennalaan ja edelleen Lahteen asti. Orimattilan pyörätieverkostoon voi tutustua täältä.

Pyöräily ja kävely ovat hyvää arkiliikuntaa ja samalla ympäristön kannalta kestäviä liikennemuotoja. Kaupungin taholta pyöräilyä ja jalankulkua edistetään tarjoamalla kaupunkilaisille laadukas ja monipuolinen liikenneverkko ja painottamalla tehokasta kunnossapitoa. Laajemmin kevyen liikenteen edistäminen näkyy kokonaisvaltaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, jossa kaupunkirakenne suunnitellaan riittävän tiiviiksi erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden.

Keskustassa sijaitseva pyörätie

Kunnossapito

Suurin osa kevyen liikenteen väylistä kuuluu talvikunnossapidon piiriin. Osa väylistä on kesäkäyttöisiä ulkoilureittejä ja puistopolkuja.

Kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa alueurakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy. Kunnossapidosta voit lukea lisää sivuilta katujen kunnossapito.

Yhteystiedot:

Viherpalvelut Hyvönen Oy
020 710 9311