Hyppää sisältöön

Orimattilan tonnon silta 1600x300x72

Orimattilan kaupungin ylläpitämiin viheralueisiin kuuluvat taajama-alueen puistot, niityt, puistometsät ja leikkikentät. Viheralueista varsin suuri osa on luonnontilaisia alueita, kuten puistometsiä ja niittyjä.

Puistot ja viheralueet on jaettu eri hoitoluokkiin. Viheralueiden päähoitoluokkia ovat rakennetut viheralueet, avoimet alueet ja taajamametsät. Hoitoluokitus kuvaa alueen yleisilmettä ja käyttöä sekä määrittää hoidon laadun tason.

Rakennetut viheralueet ovat hoitotasoltaan korkein luokka ja niiden hoito on säännöllistä. Rakennetut viheralueet on tarkoitettu jatkuvaan edustus- ja käyttötoimintaan. Tällaisia viheralueista ovat Orimattilassa mm. leikkikentät sekä keskusta-alueen puistot ja liikenneviheralueet. Esimerkiksi Varsapuisto ja Erkonpuisto muodostavat keskustassa Palojoen rannassa yhtenäisen, hyvin hoidetun viheraluekokonaisuuden.

Käyttöniityt ovat avoimia tai puoliavoimia viheralueita, jotka sijaitsevat asuinalueilla ja niiden lähistöllä. Niittyjen hoidon tavoitteena on säilyttää maisema avoimena ja samalla mahdollistaa virkistyskäyttö. Suuri osa Orimattilan laajoista liikenneviheralueista on hoitoluokaltaan käyttöniittyjä.

Puistometsät ovat lähivirkistysalueita eri puolella kaupunkia asuntoalueiden välittömässä läheisyydessä.

Orimattilan viheralueista rakennettuja puistoja on noin 17 ha ja käyttöniittyjä noin 35 ha. Suurin osa asemakaavan 250 hehtaarin mukaisista puisto- ja virkistysaleuista on metsää.

Koskisillan puisto

Hoito ja kunnossapito

Viheralueiden hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä ovat mm. nurmikoiden leikkaus ja niitto, istutusten, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden hoitaminen sekä viheralueiden yleisen siisteyden ylläpitäminen.

Orimattilan kaupungin rakennettuja viheralueita sekä avoimia niittyalueita hoitaa alueurakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy.

Viherpalvelut Hyvönen Oy
020 710 9311

Kaupungin tekninen palvelukeskus vastaa metsien hoidosta.

 

Viheraleuiden hoitoluokkakartat:

  pdf Keskusta (6.27 MB)

  pdf Pennala (2.40 MB)

  pdf Artjärvi (795 KB)

  pdf Henna (755 KB)

  pdf Virenoja (596 KB)

Linkit:

Orimattilan leikkikentät

Katso myös Orimattilan Liikuntapalvelut -sivusto