Hyppää sisältöön

peltokuva 1600x300x72

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Orimattilan Artjärvellä sekä biojätteen osalta Orimattilan taajamassa. Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteys Salpakierto Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun.

Muilla alueilla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

pdf Orimattila pl Artjärvi A4 opas kiinteistöhaltijan järjestämä alue 1 6 2021 alkaen (198 KB)

pdf Orimattilan Artjärvi A4 opas kuntaurakka 1 6 2021 alkaen (159 KB)

Salpakierto Oy

Salpakierto Oy hoitaa toimialueensa kuntien jätehuollon palvelutehtävät: jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta ja jätteiden kuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

OTA YHTEYS SALPAKIERTOON

 • kun tarvitset tietoa jätehuoltoon liittymisestä, jätehuoltomääräyksistä tai jätetaksasta
 • kun tarvitset tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden keräyspisteistä
 • jätehuollon perusmaksua koskevissa asioissa, kun olet myynyt tai ostanut asuinkiinteistön, laskutusosoitteesi muuttuu tai laskussa on huomautettavaa
 • kun vakituinen/vapaa-ajanasuntosi sijaitsee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella ja tarvitset kiinteistöllesi jätteenkuljetuspalvelua

Asiakaspalvelu 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15,

Orimattilan lajitteluasema

Lajitteluohjeet ja hinnat

Lahden seudun jätelautakunta ja Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta) on toimialueen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka seuraa asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan. Tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen, jätetaksan hyväksyminen sekä jätemaksuista ja jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen.

HAKEMUKSET JA ILMOITUKSET LAHDEN SEUDUN JÄTEHUOLTOVIRANOMAISELLE
Jätemaksuihin ja jätteenkuljetukseen liittyvät hakemukset ja ilmoitukset tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta). 

 • ilmoitus kompostoinnista (kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä tai ilmoitat useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista)
 • ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta (kun biojätteen kompostointi kiinteistöllä tai useamman kiinteistön yhteisen kompostorin käyttö lopetetaan kokonaan)
 • ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (jätekimppa)
 • hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)
 • hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi yli 16 viikon
 • hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi
 • hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi

Sähköiset ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto/asiointi-ja-lomakkeet/

Paperisia lomakkeita on saatavilla Orimattilan kaupungin neuvonnasta. 

Neuvonta hakemus- ja ilmoitusasioissa 044 416 4352 (ma-to klo 12-15 ja pe klo 9-11) tai

Lisätietoa jätehuollosta Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueella:

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto/

Ympäristönsuojeluviranomainen

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain noudattamista, antavat tarvittaessa valvontamääräyksiä ja uhkasakkoja laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, tekevät päätökset valvonta-asioissa ja käsittelevät niille kuuluvat ilmoitus- ja lupapäätökset.

OTA YHTEYS ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEEN

 • kun huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai roskaantumista
 • kun järjestät yli 500 henkilön yleisötapahtuman, ilmoitus jätehuollon järjestämisestä on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa

Ympäristötarkastaja
Mirja Mynttinen
044 781 3731

Ympäristönsuojelusihteeri
Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
040 521 6733