Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Orimattilan Moottorikerho ry

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Orimattilan Moottorikerho ry:n järjestämää endurokilpailua 18.5.2024.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.5. – 20.6.2024 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.6.2024.

LISÄTIETOJA

ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

Orimattilassa 13.5.2024

ORIMATTILAN KAUPUNKI

Ympäristövaliokunta

meluilmoitus Orimattilan moottorikerho 2024

Viranhaltijapäätös 2_2024 Orimattilan Moottorikerho ry

valitusosoitus

© Orimattila 2024 creative-crue logo