Päätös betonikattotiilimurskeen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen 4/2024 betonikattotiilimurskeen pienimuotoisesta hyödyntämisestä maarakentamisessa. Hyödyntäminen toteutetaan 31.7.2024 mennessä Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti kiinteistöllä 560-418-4-233.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.6. – 22.7.2024 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.7.2024.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731
Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, p. 040 521 6733 (ajalla 17.6.–7.7.2024)

 

Orimattilassa 12.6.2024

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelu

Liite:
Betonikattotiilimurskeen hyödyntäminen maarakentamisessa vhp 4_2024

© Orimattila 2024 creative-crue logo