Hyppää sisältöön

1. Rekisterinpitäjä

Orimattilan kaupunki
Yhteystiedot: Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, PL 46, 16301 ORIMATTILA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Tolvanen, Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, PL 46, 16301 ORIMATTILA

p. 041 543 8517

3. Rekisterin nimi

Hennan alueen kiinnostavuutta koskeva kysely

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kyselyyn vastaavat osallistuvat arvontaan.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on
antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten.
Keskeinen lainsäädäntö
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyn ja arvonnan vastaukset, nimen ja sähköpostiosoitteen sekä muut asiakkaan antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisten käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Orimattilan kaupungin asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

10. Tietojen säilytysajat

Henkilötiedot poistetaan kyselyn ja arvonnan osallistumisajan päätyttyä, kyselyihin liittyvät vastaukset säilytetään nimettöminä.