Hyppää sisältöön

Takinkaantoviikko Orimattilassa 1600x300x72

Aluekumppanuuspöytien tehtävinä on

  1. antaa lausuntonsa tai kannanottonsa eri toimialojen tekemistä aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja kaava-asioista sekä kaupunkistrategiasta.
  2. tehdä ehdotuksia kaupunginhallitukselle ja valiokunnille toimialueensa palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kehittämiseksi
  3. edistää alueensa viihtyisyyttä ja kehittämistä sekä vaalia alueen ja kaupungin historiaa ja perinnettä järjestämällä paikallisia asukastilaisuuksia, kuulemistilaisuuksia ja foorumeita toimialueillaan yhteistyössä kaupunkiorganisaation ja eri sidostyhmien kanssa.
  4. tiedottaa toiminnastaan
  5. Aluekumppanuuspöydillä on mahdollisuus kutsua viranhaltijoita sekä muita asiantuntijoita kuultavakseen.

Aluekumppanuuspöytiä on neljä. Aluekumppanuuspöydän jäseneksi voivat hakeutua kaikki kyseisellä alueella asuvat yli 13-vuotiaat henkilöt sekä eri sidosryhmät. Aluekumppanuuspöydän kokoonpanon hyväksyy kaupunginhallitus.

Aluekumppanuuspöytiin nimetään 6-10 jäsentä kahden vuoden toimikaudeksi. Valtuutetut eivät voi olla aluekumppanuuspöytien jäseniä. Aluekumppanuuspöydät voivat pitää avoimia kokouksia.

Aluekumppanuuspöydät on nimetty toimikaudeksi 1.8.2022-31.7.2024

1. Keskustan aluekumppanuuspöytä (Koivula-Myllylä, Keskusta, Tönnö, Tietävälä-Pakaa

Jäsenet:

Puheenjohtaja Raimo Ruokonen

Terja Heikkilä

Kai Koskinen

Pirkko Heinonen

Mari Söderberg

Virpi Oravainen

Ari Rapo

 

Kokousmuistiot:

Muistio 6.9.2022

Muistio 13.10.2022

Muistio 22.3 ja 31.3.2023

Muistio 18.4.2023

Muistio 21.9.2023

Muistio 9.11.2023

 Muistio 22.1.2024

2. Pohjoinen aluekumppanuuspöytä (Pennala-Virenoja-Heinämaa)

Jäsenet:

Puheenjohtaja Harri Kettunen, 040 555 1923, harri.kettunen(a)helsinki.fi

Janne Komulainen

Pinja Hämäläinen

Silja Pennanen

Markus Lammensalo

Suvi Liiri-Hämäläinen

 

Kokousmuistiot:

Muistio 6.9.2022

Muistio 18.10.2022

Muistio 17.11.2022

Muistio 17.2.2023

Muistio 10.5.2023

Muistio 28.9.2023

Muistio 20.11.2023

Muistio 15.1.2024

3. Itäinen aluekumppanuuspöytä (Artjärvi, Kuivanto, Niinikoski)

Jäsenet:

Puheenjohtaja Petra Virpiaho, 040 143 7102, petranpuhelin07(a)gmail.com

Elina Lehdeskoski

Päivi Koskimaa

Marko Taavila

Ilkka Niemelä

Anne Nieminen-Lehto

Karita Alén

Seppo Stark

Anja Lassila

 

Kokousmuistiot:

Muistio 6.9.2022

Muistio 28.9.2022

Muistio 7.11.2022

Muistio 16.1.2023

Muistio 15.6.2023

Muistio 3.7.2023

 

4.Läntinen aluekumppanuuspöytä (Luhtikylä-Viljaniemi, Karkkula, Mallusjoki)

Jäsenet

Puheenjohtaja Sini Saares, 040 717 9477, sini.saares(a)gmail.com

Anni Kivinen

Helena Kainulainen

Heikki Peura

Jenni Päivähonka

Katriina Lähteenmäki

Suvi Järvinen

 

Kokousmuistiot:

Muistio 13.9.2022

Muistio 1.11.2022

Muistio 31.1.2023

Muistio 11.5.2023 

Muistio 15.8.2023

Muistio 7.11.2023