Hyppää sisältöön

kuvituskuva shakkipeli1600x300x72

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintomenettelylain 10 §:n 2. momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö (lähisukulainen) tai kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Orimattilan kaupungin tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 1.6.2017 - 31.5.2021

Puheenjohtaja
Ari Anttila, KESK
ari.anttila(at)orimattila.fi
Anttilantie 412, 16260 Hietana
040 505 5869

Varapuheenjohtaja
Arja Simola, arja.simola(at)orimattila.fi

Jäsenet:
Juha Aalto, KOK

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, KOK

Ulla Katajavuori, SDP, ulla.katajavuori(at)orimattila.fi
Myllypolku 7 B 13, 16300 Orimattila

henkilökohtaiset varajäsenet:

Markku Koskela

Aino Alonen

Jaakko Rissanen

Marianna Gripenberg

Mauno Saarinen