Kuulutus; ympäristövaliokunnan 8.5.2024 §44 päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta

Päätöksen julkaisupäivä 14.5.2024
Kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 14.5. – 20.6.2024
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.6.2024

Liite:
Ympäristövaliokunta 8.5.2024 § 44, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Lisätietoja saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

 

© Orimattila 2024 creative-crue logo