Kuulutus ympäristövaliokunnan 5.6.2024 käsittelemistä maa-ainesluvista sekä ympäristöluvasta

Päätöksien julkaisu- ja antopäivä 13.6.2024
Kuulutus ja päätökset pidetään yleisesti nähtävillä ajalla 13.6. – 22.7.2024
Päätöksien viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.7.2024

§ 57, Maa-aineslupahakemus, Kuneliuksen Sora Ky, Kuivanto
Päätös sisältää aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta
§ 58, Maa-ainesluvan muutoshakemus, Kauko Rajala, Pakaa
Päätös sisältää aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta
§ 59, Ympäristöluvan muutoshakemus, Kauko Rajala, Pakaa
Päätös sisältää aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta.

Lupapäätökset:
Ympäristövaliokunta 5.6.2024 §57, maa-aineslupahakemus, Kuneliuksen Sora Ky
Ympäristövaliokunta 5.6.2024 §58, maa-aineslupahakemus, Kauko Rajala
Ympäristövaliokunta 5.6.2024 §59, ympäristölupahakemus, Kauko Rajala

Lisätietoja saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Muutoksenhaku maa-ainesluvat
Päätöksiin saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksien tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

Muutoksenhaku ympäristölupa
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

© Orimattila 2024 creative-crue logo