Kuulutus; Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Orimattilan Panimo Oy

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Orimattilan Panimon Oy:n järjestämiä tapahtumia 25.5.2024 ja 19.-20.7.2024.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.5. – 24.6.2024 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.6.2024.

LISÄTIETOJA

ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

Orimattilassa 15.5.2024

ORIMATTILAN KAUPUNKI

Ympäristövaliokunta

viranhaltijapäätös 3_2024 Orimattilan Panimo Oy

valitusosoitus_panimo

© Orimattila 2024 creative-crue logo