Kuulutus; päätös maastoliikennelupahakemuksesta; 59. toukokuunajo endurokilpailu 18.5.2024

Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt päätöksen maastoliikennelupahakemuksesta, koskien endurokilpailua 18.5.2024

Päätöksen julkaisupäivä 10.5.2024
Kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 10. – 31.5.2024.
Päätöksen viimeinen muutoksenhakupäivä on 31.5.2024.

Liite:
Päätös maastoliikennelupahakemuksesta; 59. toukokuunajo endurokilpailu 18.5.2024

Lisätietoja saa Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta os. Erkontie 9, 16300 Orimattila.

Muutoksenhaku
Muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella Orimattilan ympäristövaliokunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

© Orimattila 2024 creative-crue logo