Kuulutus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.6.2024 päätöksestä

Hakija:
Lahti Aqua Oy

Dnro:
ESAVI/10364/2022

Asia:
Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien muuttaminen, Lahti

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.6.-26.7.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Liite:
Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

© Orimattila 2024 creative-crue logo