Hyppää sisältöön

kaupungintalon ruusut kesalla 1600x300

Taloussuunnittelu

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa määritellään sekä kunnan että kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kunnan palvelujen tuottamistavat ja tavoitteet sekä selvitetään toiminnan ja investointien rahoitus.

Investointisuunnitelma laaditaan viideksi vuodeksi. Ensimmäinen vuosi (talousarviovuosi) on sitova ja seuraaviin neljään vuoteen tehdään tarkistuksia aina vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Investoinnit, joiden toteutus jaksottuu suoraan kahdelle vuodelle, ovat myös jatkototeutuksen osalta sitovia (määrärahatarkistus talousarvion laadinnan yhteydessä) ellei toisin päätetä.

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti säännöllisesti. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa neljännesvuosittain.

pdf Talousarvio 2022 (2.14 MB)

pdf Talousarvio 2021 (1.67 MB)

pdf Talousarvio 2020 (1.71 MB)

pdf Talousarvio 2019 (1.43 MB)